یافتن پست: #پلکهایم

مهرسا
مهرسا
را میبندم
درهمیشه با
بگذار بماند
و چیزی الا ..
nody-عکس-دختر-غمگین-کنار-دریا-1630882994.jpg
mohammad
mohammad
وقتی نیستی
دلتنگی ام را روی کاغذ می ریزم
و چون سوزن با نوک مدادم
به خیالت فرو می روم
و شروع می کنم به نوشتنت
به دوست داشتنت
به خواستنت
به بهانه هایم که پلکهایم را خیس می کند
و ، وجودم را به اندازه ی یک شب بخیر
تا سپیده های یاسِ خیالت درگیرِ
نبودنت می کند...؟؟

برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

پشت پلکهایم
رودخانه ی آرامیست
که هر بار به تو فکر می کنم
طغیان می کند!
می بینی؟
حتی خیالت هم ویرانگر است..

mohammad
mohammad
پشت پلکهایم
رودخانه ی آرامیست
که هر بار به تو فکر می کنم
طغیان می کند!
می بینی؟
حتی خیالت هم ویرانگر است..

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ