یافتن پست: #پیـــــــــــــــمان

davood
davood
بـــــــه گـــــونـــه,
نـــامـــــت زبـــانزد بـــود
و محبتـــــــــــــت ،،،
چـــون 'جبـــــــــــــل
امـــــا ـ ـ ـ ـ
دیدگاه · 1399/06/19 - 03:11 در A-D-M 5 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ