یافتن پست: #پیوندی

Pari
Pari
دوست داشتن از عشق برتر است!
عشق یک جوشش کور است و پیوندی از سر نابینایی ، اما دوست داشتن پیوندی است خودآگاه و از روی بصیرت روشن و زلال ...
عشق بیشتر از غریزه آب می‌خورد و هرچه از غریزه سر زند بی‌ارزش است و دوست داشتن از روح طلوع می‌کند و تا هر جا که یک روح ارتفاع دارد، دوست داشتن نیز همگام با آن اوج می‌یابد...


دکتر علی شریعتی
کویر
aydın
aydın

زنجان ( زنگان ) شهر ثروت
.
.
طی قانونی که در سال 1342 تصویب شد اسامی تمام شهرها و روستاهای کشور می بایست معنی دار می شد .
زنگان نیز تحت تاثیر این قانون معنی دار شد و به زنجان تغییر داده شد .
به عقیده بسیاری در آن زمان این قانون موجبات تخریب اسامی شهرها و روستاهای کشور را فراهم کرده بود
زنگان از زنگین بودن است و زنگین در ترکی به معنای ثروت است و زنگان نشانگر ثروتمند بودن این مکان است .[لینک ضمیمه] گروه (آنا یوردومو سئونلر)

به گروه بپیوندید تا ما نیز از اطلاعات فرهنگی مکانهای شما آگاه شویم

شما از اسامی اصلی سایر شهرها و روستاها چه می دانید ؟

aydın
aydın

زنجان ( زنگان ) شهر ثروت
.
.
طی قانونی که در سال 1342 تصویب شد اسامی تمام شهرها و روستاهای کشور می بایست معنی دار می شد .
زنگان نیز تحت تاثیر این قانون معنی دار شد و به زنجان تغییر داده شد .
به عقیده بسیاری در آن زمان این قانون موجبات تخریب اسامی شهرها و روستاهای کشور را فراهم کرده بود
زنگان از زنگین بودن است و زنگین در ترکی به معنای ثروت است و زنگان نشانگر ثروتمند بودن این مکان است .
.[لینک ضمیمه]

به گروه بپیوندید تا ما نیز از اطلاعات فرهنگی مکانهای شما آگاه شویم

شما از اسامی سایر شهرها و روستاها چه می دانید ؟
raha
raha
پیمان بشکستی و تو پیوندی بریدی

آخر مگر از من چه شنیدی و چه دیدی؟

گفتی که به بالین من آیی دم رفتن

خوش آمدی ای دوست ولی دیر رسیدی؟
aydın
aydın
قوروپ آنا یوردومو سئونلره سایقی گوستریر.
اومارام بیربیریمیزین کولتوروموزه سایقی گوستریب و دیر وئرمکله دوستلوغوموز آرتسین .
اومارام تورک دیلیمیزده اوخوللاردا اوخونسون.
قورپا قوشولون.آرزویمان صمیمیت مجموعه دوستداران دیار مادریم و هدفمان حرمت برای عزیزان حاضر است .
امید هست زیبایی تنوع فرهنگی باعث لذت و محترم شمردن فرهنگهای مختلف سبب دوستی شود .
آشنا شدن با فرهنگهای دیگر نیز باعث خوشحالیمان خواهد بود.
به گروه ما بپیوندید .
445219405_133903.jpg
aydın
aydın
قوروپ آنا یوردومو سئونلره سایقی گوستریر.
اومارام بیربیریمیزین کولتوروموزه سایقی گوستریب و دیر وئرمکله دوستلوغوموز آرتسین .
اومارام تورک دیلیمیزده اوخوللاردا اوخونسون.
قورپا قوشولون.آرزویمان صمیمیت مجموعه دوستداران دیار مادریم و هدفمان حرمت برای عزیزان حاضر است .
امید هست زیبایی تنوع فرهنگی باعث لذت و محترم شمردن فرهنگهای مختلف سبب دوستی شود .
آشنا شدن با فرهنگهای دیگر نیز باعث خوشحالیمان خواهد بود.
به گروه ما بپیوندید .

آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

پست شماره 319420570 از mostafa ♔ ایستگاه دوستی ヽ(ツ)ノبه ما بپیوندید
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

پست شماره 319398059 از mostafa ♔ ایستگاه دوستی ヽ(ツ)ノبه ما بپیوندید
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

پست شماره 319420571 از mostafa ♔ ایستگاه دوستی ヽ(ツ)ノبه ما بپیوندید


آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
پست شماره 319391003 از mostafa ♔ ایستگاه دوستی ヽ(ツ)ノبه ما بپیوندید

آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

پست شماره 319391008 از mostafa ♔ ایستگاه دوستی ヽ(ツ)ノبه ما بپیوندید
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

پست شماره 319391026 از mostafa ♔ ایستگاه دوستی ヽ(ツ)ノبه ما بپیوندید
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

پست شماره 319391126 از mostafa ♔ ایستگاه دوستی ヽ(ツ)ノبه ما بپیوندید

aydın
aydın

قوروپ آنا یوردومو سئونلره سایقی گوستریر.
اومارام بیربیریمیزین کولتوروموزه سایقی گوستریب و دیر وئرمکله دوستلوغوموز آرتسین .
اومارام تورک دیلیمیزده اوخوللاردا اوخونسون.
قورپا قوشولون.آرزویمان صمیمیت مجموعه دوستداران دیار مادریم و هدفمان حرمت برای عزیزان حاضر است .
امید هست زیبایی تنوع فرهنگی باعث لذت و محترم شمردن فرهنگهای مختلف باعث دوستی شود .
آشنا شدن با فرهنگهای دیگر نیز باعث خوشحالیمان خواهد بود.
به گروه ما بپیوندید .
L00872558003.jpg
raha
raha
پیمان بشکستی و تو پیوندی بریدی

آخر مگر از من چه شنیدی و چه دیدی؟

گفتی که به بالین من آیی دم رفتن

خوش آمدی ای دوست ولی دیر رسیدی؟
صفحات: 1 2 3 4

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ