یافتن پست: #چاه-چهل-دختران

آرش
آرش

#مظلومیت-دختران-سرزمین-من

با تجاوز اعراب به ایران آنها می دانستند که تازیان زنها
و دخترها با طلا و جواهراتشان را به غنیمت خواهند گرفت
زنها و دخترها برای تن ندادن به این پَستی کیلومترها
در دل کویر راه می روند تا به این چاه میرسند
و جسم و جان خود را به قعر چاه می سپارند.
امروزه مسلمین ایرانی به این مکان می آیند و دخیل میبندند و فاتحه میخوانند چون گمان میکنند آن تازیانی که به نیاکانشان تجاوز کردند در این مکان بدست ایرانیان شهید شدند....!!!!

IMG_20200123_194805.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ