یافتن پست: #چشم_هایش

سمـــــا
سمـــــا
کسی که در عمرش گرسنگی نکشیده،
کسی که از سرما نلرزیده،
کسی که شب تا سحر بی خواب نمانده،
چگونه ممکن است از سیری، از گرما، از پرتو آفتاب لذت ببرد؟

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ