یافتن پست: #ژان_کوکتو

mohamad
mohamad
صرف فعل "دوست داشتن" بسیار سخت است
گذشته‌اش که به هیچ وجه ساده نیست
‏حالش کاملاً اخباری‌ست
‏آینده‌اش هم شرطی...

photo_2019-10-16_18-21-59.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ