یافتن پست: #کاربن

رها
رها

#آبانی-ها


اینقد خوبن که باید زیر لحظه هایی ک باهاشونی کاربن بزاری ♡

Screenshot_۲۰۲۲۰۴۲۹-۱۲۰۲۲۸_Chrome.jpg
4 دیدگاه · 1401/02/9 - 12:02 9 +
رها
رها

#آبانی-ها

اینقد خوبن که باید زیر لحظه هایی

که باهاشونی بزاری //
1588109084-samatak-com.jpg
لولو معمولی
لولو معمولی
مهمون داشتیم

یهو بابام گفت : فلانی بچه هاش اینقدر شبیه هم هستن انگار کاربن گذاشتن


پرسیدم بابا کجا کاربن گذاشتن ؟؟؟؟

یهو همه زل زدن به تلویزیون خاموش اتاق ..

Mehdi
Mehdi
مهمون داشتیم
Mehdi
Mehdi
مهمون داشتیم

یکی گفت فلانی و داداشش انقد شبیه همن که انگار کاربُن گذاشتن

پرسیدم کاربن رو کجا گذاشتن؟????

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
نمیدونم چرا یهو همه زل زدن به تلویزیون خاموش????????????

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ