یافتن پست: #کاظم_بهمنی

محسن
محسن


من می‌روم،

تو باز می‌آیی،

مسیرِ ما با هم موازی است،

ولیکن مماس نه


Screenshot_۲۰۲۲۰۴۱۹-۱۷۲۷۱۱_MoboTel.jpg
2 دیدگاه · 1401/01/30 - 17:26 14 +
mohammad
mohammad
روی دوش ِدیگران
یک روز ترکت می‌کنم.....
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
بآ گآهی نباید!
باید کرد (: ...| |

ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
روی دوش ِدیگران
یک روز ترکت می‌کنم.....
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
مثل یک غنچه
که از چیده شدن می ترسد ،
خیره بودم به تو و
جرات لبخند نبود ...!
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
تو همانی که دلم
لک زده لبخندش را ،
او که هرگز نتوان
یافت همانندش را...
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے

آرزوی منی ای کاش، به گورت نبرم...

ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
پیش از آنی که بخواهی
از کنارت می‌روم
تا بدانی عذر ما را خواستن،
کار تو نیست
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
پيش از آنى كه بخواهى از كنارت مي‌روم
تا بدانى عذر ما را خواستن كار تو نيست!
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
مثل آن خواب بعید است ببیند دیگر ..
هر که تعریف کند خواب خوشایندش را

ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
پیش از آنی که بخواهی از کنارت می‌روم
تا بدانی عذر ما را خواستن کار تو نیست
︶‿︶
︶‿︶
روی دوش ِدیگران
یک روز ترکت می‌کنم.....
︶‿︶
︶‿︶
روی دوش ِدیگران
یک روز ترکت می‌کنم.....
︶‿︶
︶‿︶
روی دوش ِدیگران
یک روز ترکت می‌کنم.....
︶‿︶
︶‿︶
مثل یک غنچه
که از چیده شدن می ترسد ،
خیره بودم به تو و
جرات لبخند نبود ...!
صفحات: 1 2 3

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ