یافتن پست: #کافکا_در_کرانه

محسن
محسن

همه چیز روزمره عوض می‌شود...
هر روز با طلوع صبح، دنیا رنگ عوض می‌کند.
آدم هم دیگر آن آدم سابق نیست.
13 دیدگاه · 1400/07/1 - 06:55 11 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ