یافتن پست: #کتاب-چشمه-خشکیده-در-بیابان

zohreh
zohreh
در سایه درخت کلامت
نسیمی وزید از دشت اشعارت
نشسته ام در کنج تنهایی خود
نگاهم غلت زده در قطره های یاد
چادری بر افراشته ام در اوج کوه سختی
که شاید لحظه ای باشم با خود ابرها.
حرکت نیست در آن آسیاب آبی شادان
بیا بشکنیم سد بی کلامی را
بیا باهم بغلتانیم آن گردونه احساس را
بیا تا باهم نهالی بکاریم
برای مزرعه تنها...
عکس-پروفایل-دخترونه-با-سیگار-خفن-19.jpg
دیدگاه · 1400/08/19 - 19:43 9 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ