یافتن پست: #ڪلامی

davood
davood
امیدوار ز من مباش اۍ
ڪه چشمهاۍ من از ڪلام گویاتر
و صورت من در پر معنا
خوشا فراموشۍ ،،،
خوشا نگفتن و !
3 دیدگاه · 1400/06/19 - 18:44 در A-D-M 9 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ