یافتن پست: #ڪوزه

majid
majid
‌‌شبیه ڪوزه در دل
از غمت صدها ترک دارم

مرا خواهد شکست
آخر ,تلنگرهای دلتنگی...!!
davood
davood
باد انگار
آواۍ سالیست ـ ـ ـ
به این بزرگۍ
یڪ سفالیست
باید ڪه ورزید ، باید ڪه بود
زیرا ڪه ماندن
هر احتمــــــــالیست ـ
1 دیدگاه · 1400/10/3 - 00:46 در A-D-M
davood
davood
[ ڪوزه ]
این ڪـــــوزه چو من عاشق زارۍ بوده ست
در سر زلف بوده ست
این دسته ڪه بر او می بینۍ
دستۍ ست ڪه بر گردن بوده ست ـ
دیدگاه · 1400/02/29 - 01:03 در A-D-M
davood
davood
یاد دارم در ۍ سرد,سرد +میگذشت از کوچه ما
داد میزد کهنه قالۍ میخرم +ڪوزه و ظرف میخرم
ڪفش کهنه،تنگ ماهۍ، دسته بیل ، بشکه قیر، دبه شیر، قاب خالی میخرم
دسته دوم جنس میخرم+گرنداری شیشه خالی میخرم
اشڪ در چشمان بابا زد+عاقبت آهی کشید شڪست
نیمه ماه است در سفره نیست+ای خداشکرت ولی این زندگیست؟
سوختم زیرا که بابا بود، بدتر ازاو خواهرم دلگیر بود،بوی نان تازه هوشش برده بود
طبق معمول مادرم هم بود،صورتش دیدم که لک برداشته،دست خوش رنگش ترک برداشته،،ناگاه درشت دوره گرد،پرده اندیشه ام راپاره کرد،،دوره گ،،،،،،خواهرم بی روسری بیرون دوید ،گفت; آقا میخرید ؟
1 دیدگاه · 1399/11/9 - 00:13 در A-D-M
علیرضا
علیرضا
حالِ مُتڪلّم...
photo_2020-10-25_10-41-58.jpg
mohamad
mohamad
زندگی ڪوزه آبی خنک و رنگین است...
آب این ڪوزه گـهی تلـــــخ
گهی شـــور
و گهی شیرین است...
زندگی گرمی دلهای به هم پیوسته است
تا در آن دوست نباشد
همه درها بسته است
photo_2020-02-29_23-11-37.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ