یافتن پست: #گابریل_گارسیا_مارکز

mohammad
mohammad
برای بدست آوردن عشق مبارزه کنید،
اما هیچ وقت آن را گدایی نکنید..!!

دیدگاه · 1400/04/25 - 15:23 13 +
♛↣.Ѧყℓสя.↢♛
♛↣.Ѧყℓสя.↢♛
باید یاد بگیرم
تا وقتی از عشقِ کسی مطمئن نشده ام
با او خاطره‌ای نسازم !
چرا که تاوانِ خاطرات جنون است و بس...


ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
براى آخرين بار
با چشمانى غمبار به او نگريست
و توانست با آخرين نفسش به او بگويد :
" فقط خدا مى داند
که چقدر تو را دوست داشتم..."
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
براى آخرين بار
با چشمانى غمبار به او نگريست
و توانست با آخرين نفسش به او بگويد :
" فقط خدا مى داند
که چقدر تو را دوست داشتم..."
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
برای بدست آوردن عشق مبارزه کنید،
اما هیچ وقت آن را گدایی نکنید..!!
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
خاطراتی که آدم‌هایش رفته‌اند ،
دردناکند .
ولی خاطراتی که آدم‌هایش حضور دارند
اما شبیه گذشته نیستند ،
به مراتب دردناک‌ترند ...
︶‿︶
︶‿︶
برای بدست آوردن عشق مبارزه کنید،
اما هیچ وقت آن را گدایی نکنید..!!
︶‿︶
︶‿︶
خاطراتی که آدم‌هایش رفته‌اند ،
دردناکند .
ولی خاطراتی که آدم‌هایش حضور دارند
اما شبیه گذشته نیستند ،
به مراتب دردناک‌ترند ...
︶‿︶
︶‿︶
براى آخرين بار
با چشمانى غمبار به او نگريست
و توانست با آخرين نفسش به او بگويد :
" فقط خدا مى داند
که چقدر تو را دوست داشتم..."
︶‿︶
︶‿︶
برای بدست آوردن عشق مبارزه کنید،
اما هیچ وقت آن را گدایی نکنید..!!
︶‿︶
︶‿︶
برای مردم زندگی نکن!
تباه میشوی...
غمگین ترین آدم ها کسانی هستند
که برداشتِ دیگران برايشان زیادی مهم است
دیدگاه · 1399/04/12 - 18:33 در D O C H A R 1 +
~a͜͝r͜͝a͜͝z͜͝~
~a͜͝r͜͝a͜͝z͜͝~
محبوب من در این زمان که
همه به بورس فکر میکنند
من به بوس فکر میکنم
بوسی از شما ‌...


دیدگاه · 1399/04/11 - 15:45 در A-D-M 8 +
︶‿︶
︶‿︶
برای بدست آوردن عشق مبارزه کنید،
اما هیچ وقت آن را گدایی نکنید..!!
دیدگاه · 1399/03/29 - 06:29 در D O C H A R 1 +
︶‿︶
︶‿︶
برای بدست آوردن عشق مبارزه کنید،
اما هیچ وقت آن را گدایی نکنید..!!
دیدگاه · 1399/03/29 - 06:28 در D O C H A R 1 +
︶‿︶
︶‿︶
خاطراتی که آدم‌هایش رفته‌اند ،
دردناکند .
ولی خاطراتی که آدم‌هایش حضور دارند
اما شبیه گذشته نیستند ،
به مراتب دردناک‌ترند ...
صفحات: 1 2

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ