یافتن پست: #گروه-سیمرغ

٠•●♤Farid♧●•٠
٠•●♤Farid♧●•٠
IMG_20220120_101247_550.jpg
٠•●♤Farid♧●•٠
٠•●♤Farid♧●•٠
IMG_20211213_151550_353.jpg
٠•●♤Farid♧●•٠
٠•●♤Farid♧●•٠
IMG_20220115_002720_630.jpg
٠•●♤Farid♧●•٠
٠•●♤Farid♧●•٠
IMG_20220121_054440_142.jpg
٠•●♤Farid♧●•٠
٠•●♤Farid♧●•٠
IMG_20220121_053629_602.jpg
٠•●♤Farid♧●•٠
٠•●♤Farid♧●•٠

IMG_20220118_162714_443.jpg
٠•●♤Farid♧●•٠
٠•●♤Farid♧●•٠
IMG_20211213_152725_206.jpg
٠•●♤Farid♧●•٠
٠•●♤Farid♧●•٠
IMG_20220120_101113_490.jpg
٠•●♤Farid♧●•٠
٠•●♤Farid♧●•٠
کسی را مهم نیست؛
را بگیر و بزن.
احساس، کارِ هر نیست!

IMG_20220120_095059_440.jpg
٠•●♤Farid♧●•٠
٠•●♤Farid♧●•٠
nody-عکس-عاشقانه-دونفره-تو-برف-1620259221.jpg
٠•●♤Farid♧●•٠
٠•●♤Farid♧●•٠
یه هیچ وقت نمی کنه
حس به

IMG_20220118_164053_935.jpg
٠•●♤Farid♧●•٠
٠•●♤Farid♧●•٠
i6y2d1.jpeg
٠•●♤Farid♧●•٠
٠•●♤Farid♧●•٠
IMG_20220118_162749_611.jpg
٠•●♤Farid♧●•٠
٠•●♤Farid♧●•٠
با چیزی از " "
میتوانستم ❤ را داشته باشم! ❤


IMG_20220118_092402_954.jpg
٠•●♤Farid♧●•٠
٠•●♤Farid♧●•٠
IMG_20220118_093958_952.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ