یافتن پست: #گروه_دوستان_قدیمی_نایس_فان

آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

دیب دمنی اندورن آتیش:D
IMG_20200729_223021.jpg
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

واقعا تا کی این جریان ادامه داره؟؟؟:|


بیخیال:|


صحبتون بخیر:|

IMG_۲۰۲۰۰۷۲۸_۰۶۵۹۳۹.jpg
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

شخصیتی که ...


Screenshot_۲۰۲۰۰۷۲۸-۰۲۳۵۰۹.png
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
خردمندی ...

Screenshot_۲۰۲۰۰۷۲۸-۰۲۳۵۳۳.png
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

به صحرا بنگرم صــحرا ته وینم

به دریا بنگرم دریا ته وینم
بهر جا بنگرم کوه و در و دشت
نشان روی زیبای ته وینم
بابا طاهر

آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

عزیزا کاسه‌ی چشمم ســرایت

میان هردو چشمم جای پایت
از آن ترسم که غافل پا نهی تو
نشــنید خـــار مژگــانـم بپایت

بابا طاهر


آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

اگر در كارتان موفق نیستید، پدر و مادر خود را سرزنش نكنید، از نالیدن دست بكشید و از خطاهای خود درس بگیرید.

آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

انسان، با مغز نقاشی می‌كند نه با دست. هر كه اندیشه‌هایش گرفتار مسایل دیگر باشد، كارش رسوایی به بار می‌آورد.میكل آنژآیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

ثابت ماندن در یك‌جا سبب از دست رفتن قوه‌ی ادراك شما می‌شود. اندكی فراتر بروید تا چیزهای دیگری را نیز ببینید كه در آنها نبود سامان و تناسب، قابل مشاهده است


آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم

به دریا بنگرم،‌ دریا تو بینم
به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت
نشان از قامت رعنا تو بینم

آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

برهنگی تنها به یك تكه پارچه بستگی ندارد. برهنگی یعنی بی توجهی به انسانیت و شرافت انسانی و شخصیت انسانها.


مادر ترزا
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

شادی سبدی از عشق است كه با آن می توان به روح دست پیدا كرد... بدون شك یك قلب شاد، نتیجه ی قلبی است كه از عشق برافروخته است.

مادر ترزا

آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
رد تو را دنبال می‌کند سایه‌ام
قدم به قدم که می‌روی
قدم به قدم که باز می‌آیی...

آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

بر لبش لبخند نابی
صبح ها گل می کند...
چایی از این قند پهلوتر
کجا پیدا کنم؟!

آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

من همانم که شبی

عشق ،
به تاراجش برد...!


صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ