یافتن پست: #گِرهت

∂ғάяί
∂ғάяί
در هر که ذرّه‌یی دل باشد
بی‌ تو ❤Y مُشکل باشد
با چو زنجیر بر
کسی بُوَد که باشد
مولانا
IMG_20220403_010423_603.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ