یافتن پست: #یاروسلاو_سایفرت

محسن
محسن

چرا نباید هر زنی زیباترین زنِ جهان باشد؟
دست کم برای یک بار
دست کم برای مدتی
دست کم برای یک جفت چشم؟!Screenshot_۲۰۲۲۰۱۲۳-۱۶۵۴۴۸_MoboTel.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ