یافتن پست: #یار_شیرینم

Elshan
Elshan

و آرام از ته قلبت
برایم قصه های شور و شیدایی محیا کن
برایم تا سحر از عیش و از مستی...
و دین تازه ای از عشق خود در سینه ام جا کن
بیا ... آتش بیاور... آتش بزن دل را
بیا و آتشی از مهر خود در سینه برپا کن
عجب حال و هوایی دارم امشب
تو هم حال مرا داری ؟؟؟ نداری گر که ... حاشا کن
درون خرمن زلفان تو گم گشته چشمانم
نگاهی کن درون این شب تاریک و پیدا کن
تماشا کن درون آینه ‎‏‎‎
بیا فکری به حال این بت مه روی زیبا کن
شبی در خلوت ما تا... تنها ...
تمام لحظه های بوسه را آنجا تماشا کن


تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ