یافتن پست: #یاشار-عبدالملکی

داتام
داتام
دلم تنگ است! بغض سنگینی گلویم را می‌فشارد و خیال خالی شدن ندارد انگار! مُدام چنگ میزند گلویم را و بودنت را انتظار می‌کشد. کاش دیروزی نبود تا خاطراتت در آن نقش نمی‌بست! و کاش فردایی نباشد وقتی قرار است تو در آن نباشی!

photo_2021-09-13_18-55-36.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ