یافتن پست: #ی

علیرضا
علیرضا

روز و اوقات وهفته خوبی برای تک تک شما آرزو مندم


285570925_6293277417859_8861028069546387960_n.jpg
دیدگاه · 1401/04/11 - 10:51 2 +
علیرضا
علیرضا
دوستا ن یادش بخیر
FWQTYa9XgAEwq8u.jpg
دیدگاه · 1401/04/11 - 10:44 2 +
علیرضا
علیرضا
آغازش با من بود ولی از پایانش بی خبر آن قدر دور از هم و نزدیکی آرزو دیرزمانی است که نبودن بودنم احساس می شود
دیدگاه · 1401/04/11 - 10:13 1 +
علیرضا
علیرضا
اندکی آنسوتر از عشق می رسی به جاده های نامش نفرت شهرتش حسرت این بود پایان عشق در سایه سار فراموشی ها خط پایان می رسد اما نه برای من نه برای تو آن کس که هوای کهنه را نشخوار می کند تا مرگ لحظه ها را ببیند
دیدگاه · 1401/04/11 - 10:06 2 +
علیرضا
علیرضا
ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست هر چه آغاز ندارد نپذیرد انجام
دیدگاه · 1401/04/11 - 10:00 4 +
علیرضا
علیرضا
شبنم از دیدن خورشید نمی گردد سیر چشم صائب ز تماشای تو چون سیر شود؟!
دیدگاه · 1401/04/11 - 09:57 3 +
extraordinary
extraordinary

روز قبل کنکور اینومیزدم بغض میکردم

مث روانیا:/
خیلی اسکلم-_-
Screenshot_۲۰۲۲۰۷۰۲-۰۹۵۷۲۶_Gallery.jpg
علیرضا
علیرضا
ما که باشیم که زخم تو شود قسمت ما
دیدنِ تیر به آغوش کمان، ما را بس
دیدگاه · 1401/04/11 - 09:52 1 +
علیرضا
علیرضا

گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید

هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور

دیدگاه · 1401/04/11 - 09:48 1 +
علیرضا
علیرضا
من و یک لحظه جدایی ز تو،
آنگاه حیات..؟!...
دیدگاه · 1401/04/11 - 09:43 1 +
علیرضا
علیرضا
این سخن آبیست از دریای بی‌پایان عشق
تا جهان را آب بخشد جسم‌ها را جان کند
هر که چون ماهی نباشد جوید او پایان آب
هر که او ماهی بود کی فکرت پایان کند
دیدگاه · 1401/04/11 - 09:39 1 +
eryt
eryt
مانده ام خیره به راه ؛ نه مرا پای گریز ، نه مرا تاب نگاه !
دیدگاه · 1401/04/11 - 09:14 2 +
eryt
eryt
گرچه چشمان تو جز در پی زیبایی نیست


دل بکَن آینه اینقدر تماشایی نیست...

دیدگاه · 1401/04/11 - 08:57 2 +
eryt
eryt
زندگی کوتاه است
قواعد را بشکن
سریع فراموش کن،
به آرامی ببوس،
واقعا عاشق باش،
بدون محدودیت بخند،
و هیچ چیزی که باعث خنده ات
میگردد را رد نکن.
دیدگاه · 1401/04/11 - 08:57 2 +
علیرضا
علیرضا
سلام صبح اول هفته شنبه تابستانی دوستان بخیر و خوشی
امروز تون سرشار ازلبخند وگرمای عشق زینت بخش زندگیتون آرزومندم وجودتون پرشودازمهر ومهربانی پرشودازشادی وخوشی وپرشودازخوشبختی
هفته خوبی درپیش داشته باشید
263310220_126835186452105_7205429090802102232_n.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ