یافتن پست: #ی

داتام
داتام
میدانی زندگی دقیقا همینی ست که میبینی، به همین لذت بخشی و به همین بی رحمی. دنیا، آدم‌ها و روزهای خوبش یک روزی تمام می‌شوند.
photo_2022-07-01_14-35-12.jpg
دیدگاه · 1401/04/10 - 14:32 در اریا 1 +
داتام
داتام
آدم های کم حرف فقط با کسانی که دوسشون دارن زیاد حرف میزنن...

photo_2022-07-01_14-34-31.jpg
دیدگاه · 1401/04/10 - 14:31 در اریا 1 +
داتام
داتام
دوست بدارید و بگذارید که دوست داشته شوید، آدم بدونِ این بساط‌ها ، زندگی از گلویَش پایین نمی‌رود ...!

photo_2022-07-01_14-30-19.jpg
دیدگاه · 1401/04/10 - 14:30 در اریا 2 +
داتام
داتام
گاهی که نه همیشه به چیزی بیشتر از شنیدن دوستت دارم محتاجم!
به چیزی شبیه، آسوده چشم باز کن هنوز هستم...

‌-دارایی
photo_2022-07-01_14-32-07.jpg
دیدگاه · 1401/04/10 - 14:29 در اریا 2 +
داتام
داتام
اینکه برای آدمهای زیادی دوست داشتنی هستی اما هیچکدوم جلبِ توجه و دوست داشتنت رو بلد نیستن، تو رو با تنهاییِ عمیقت آشنا تر میکنه ...

photo_2022-07-01_14-28-38.jpg
دیدگاه · 1401/04/10 - 14:26 در اریا 2 +
داتام
داتام
شخصیت، تنها چیزیه که واقعی یا مجازی نداره!
photo_2022-07-01_14-27-54.jpg
دیدگاه · 1401/04/10 - 14:25 در اریا 2 +
داتام
داتام
من معجزه را فردی می‌نامم که می‌شود در آغوشش عالم و آدم را از یاد برد !


photo_2022-07-01_14-25-03.jpg
دیدگاه · 1401/04/10 - 14:22 در اریا 2 +
داتام
داتام
ممکنه اون بهت بگه: "بذار به درد خودم بمیرم"
اما تو نذار بمیره ، شعـور داشـته بــاش ...
photo_2022-07-01_14-24-11.jpg
دیدگاه · 1401/04/10 - 14:21 در اریا 2 +
داتام
داتام
گه وقت نداری حالم را بپرسی درکت میکنم
اگه وقت نداری با من صحبت کنی درکت میکنم ،
اگه وقت نداری مرا ببینی درکت میکنم ،
اما اگه بعد تمام اینها ، دیگر دوستت نداشتم
این بار نوبتِ توست که درکم کنی !

‌-پناهی
photo_2022-07-01_14-23-09.jpg
دیدگاه · 1401/04/10 - 14:20 در اریا 2 +
داتام
داتام
زندگی از اینی که هست آسون تر نمیشه...
تو قوی تر شو........!!!
photo_2022-07-01_14-20-46.jpg
دیدگاه · 1401/04/10 - 14:19 در اریا 2 +
سپنتا
سپنتا

از این به بعد خودم باشم بهتره جای نقاب زدن

دیدگاه · 1401/04/10 - 12:55 4 +
үάşίღ
үάşίღ
اگر
صدا رنگی داشت
صدای او رنگین‌کمان بود...


20220701_122210.jpg
ممد آقا ♤
ممد آقا ♤

قشنگه ...


[لینک ضمیمه]

mohamad
mohamad

...........

video_2022-06-23_09-45-59.mp4 · 5.9MB
4 دیدگاه · 1401/04/10 - 10:20 10 +
mohamad
mohamad

......................

664.mp4 · 6.2MB
صفحات: 3 4 5 6 7

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ