یافتن پست: #000066

davood
davood
منن اعتقاد به آشتی دارم
و اعتیاد به مهربانۍ
اگر به دیدار دعوتم نڪنۍ
تو را به مجلس عشق خواهم خواند
و در حضور تو مهربانی را
به خواهم زد !
2 دیدگاه · 1400/06/17 - 01:30 در A-D-M 11 +
davood
davood
نیستم
اما پروازم را نمۍتوانم ڪنم
را باز ڪنید
میخواهم از عبور ڪنم
به سوۍ !
دیدگاه · 1400/06/15 - 00:53 در A-D-M 10 +
davood
davood
شب بخیر اۍ شرح من ـ ـ ـ
دیدگاه · 1400/05/18 - 01:39 در A-D-M 13 +
پینیت
پینیت
کسی که طرز فکرش با شما متفاوته دشمنت نیست

انسان دیگریست....
remix-rusi-.mp3 · 3.1MB
davood
davood
هـــــــــا از صفـــــــــاۍ خالۍ
خانه هـــــــــا بۍ دل خاموش
چشم هــــــا پاسخۍ به پرسش
دست هـــا با هم آغوش !
3 دیدگاه · 1400/04/24 - 00:56 در A-D-M 13 +
davood
davood
سالـــها مۍبرد
تــا
جاذبه است
و قدرت ـ
25 دیدگاه · 1400/04/22 - 01:28 در A-D-M 11 +
♛sepide♛
♛sepide♛
True love doesn,t need proof,the

eyes told what heart felt.

عشق واقعی مستلزم اثبات نیس...

چشم ها هر آن چ را ک قلب احساس کردع... از پیش گفتع اند

photo_2019-04-13_16-14-20.jpg
davood
davood
تنهــــــــا با تو مۍ گیریـــــــم
من و ۍ نشســــــــــــــــــته
بـــــر همـــــــــه چیـــز ایـــن !

دیدگاه · 1400/03/5 - 00:47 در A-D-M 10 +
gandom
gandom
من تحقیق کردم
پسری که به جوکهای شوهر عمه‌ش میخنده صد درصد با دخترش دوسته
دیدگاه · 1400/03/2 - 12:24 5 +
davood
davood
را گفتم اۍ دست من و تو
ڪن تا 'نــــــــــــهم پایی در این تو
گفت از چه دارۍ ؟
ڪوفتم بر سر ڪه
گفت آهـ ت را به ده
هرچه دارم تو !
دیدگاه · 1400/03/1 - 02:00 در A-D-M 16 +
davood
davood
این بود وفادارۍ ،،، این بود محبت؟
اۍ ڪاش نخستین رنگ داشت
ای ڪاش ڪه آن دل ساده فریبت
بر سردر خو ز قفس داشت
گذارم ڪه دراین موج
بهم ریخته بر دوش تو پیداست
من احساس پر از خویشم
سردۍ چو تو با من ننشیند
باید زمن دور شوۍ تا ڪه
دیدگاه · 1400/02/31 - 01:27 در A-D-M 12 +
gandom
gandom
خیلی دلم میخواد بدونم

اونکه همش تو کلاس میگفت

خانم نمیخاید مشقارو ببینید

الان چیکاره شده

{-15-}{-7-}
gandom
gandom
نفر ِبرتری وجود ندارد؛
فقط همه با هم متفاوتیم
و تفاوت، برتری نیست ...


{-57-}
دیدگاه · 1400/02/28 - 09:58 7 +
davood
davood
از یه جایی به بعد
ڪار دنیا
ڪردن آدما س !
دیدگاه · 1400/02/12 - 01:30 در A-D-M 13 +
♛sepide♛
♛sepide♛
sensitive people are like angles with broken wings

They fly only when theyre loved...

آدمای حساس مثل فرشتع های بال شکسته اند

تنها زمانی پرواز می کنند ک دوس داشتع شوند ...
img src=


sun_1063684_img_236x292_1618393116293806384.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ