یافتن پست: #000099

davood
davood
در چهاردیواری هایی ڪه قبل تر ! بود
از هم افتاده ایم
هر ڪدام یڪ یڪ
ڪاش دست,ڪم بودیم
اما میتوانستیم
به هاے هم دهیم !!!

دیدگاه · 1399/10/5 - 00:56 در A-D-M
davood
davood
یــــــــه جــــــا هســـــــت ڪه بایــــــد
یــــــــه جــــــــا هســـــــت ڪه بایــــــــــد !
اگــــــــــر جـــــــاے ایـــــــــن بــاهـــــــــم شد
تـــــــــا آخــــــــر بــدهــــــڪار ـ
!!!
2 دیدگاه · 1399/10/3 - 11:06 در A-D-M
davood
davood
مهم نیست چه دارید
این است ڪه ،،،
چه دارید ـ

davood
davood
تــــــــو ڪـــه نــــہ اے ،،،
چـــــرائی
اگــر نـــــہ اے چـــرائی
تـــــو ڪـــــه نـــہ اے ،،،،
بـــر ریشــــــــــــم ،،،
پاش , ریــــــــــــشم چـــــرائی ؟

دیدگاه · 1399/09/11 - 23:22 در A-D-M
davood
davood
از هر چه بگذریم دوست خوشتر است
من در میان جمعم و م جای دیگر است
روزگار به می روند و
صحرا و باغ دلان دلبر است ـ

دیدگاه · 1399/09/6 - 00:58 در A-D-M
davood
davood
دارم بیشتر از آنچه داشتم
هر ڪه از دیوانگی می ڪند
پیش چشم هر چه می خواهی بگو
سختی ،،،
پیش مردم است ـ

دیدگاه · 1399/08/29 - 19:54 در A-D-M
davood
davood
توی افرادی هستنــد ڪه
مثل قـــــــــــــطار می مونند
از بودن با اونها می بری ولی
با اونها به جایی نمی رسی ـ

دیدگاه · 1399/07/12 - 00:08 در A-D-M
davood
davood
ســــــــــــــــــلام ،،،
دوســـــــــــتان فعـــــــلا طبغ معمول مشغول
باشـــــــید ( ارسال پست ) ،،
اگر قرار به هجرت بود
چندجا معرفی میشه با نظر جمع هماهنگ میشیم ،
تا از شاخه به زمین برسه
هزار چرخ میخوره ـ
davood
davood
پـــــــــوریاۍ ولــۍ گفـــت :
ڪہ بہ ڪمنـــــــــــــد است
از همـــــــــــــت خـــــــــدا
بلــــــــــند اســــــــت
آمــــــــــــوز
هــــرگـــــز نخــــــــــــــــورد
ڪ بلـــــــــــند اســـــت ـ
دیدگاه · 1399/06/23 - 01:47 در A-D-M
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
زندگی خوب از آنِ کسانیست که شجاعت تغییر باورهای غلطِ خویش را دارند

IMG_20.jpg
davood
davood
گمــــان می برم اگر ،،ـ
صد هزار خنــــده می آفریــــد امـــا
رســـــــم ربختـــــــن نمے آموخـــت
حتی تـــــاب ده روز ،،،
دیدگاه · 1399/06/17 - 02:09 در A-D-M
davood
davood
و ارج
در همیــــــــــن اســــــت ڪہ
اســـــــــــت
تـــــــــو بـــایــــــــد را در
جــــــاے دیــــــــــــــــگرے نشـــــــــان بـــدهے
و آنــــــــــــجا اســـت ـ
davood
davood
بـــــه خــــاطـــــــــر هایــــت
خـــاطـــــــــرت در خــــاطـــــــــــــرم ،،،
خـــاطــــــــره انــــــــــــگیز ترین
دیدگاه · 1399/05/30 - 01:15 در A-D-M
✞..Tøяиαđø ..✞
✞..Tøяиαđø ..✞
زیرابی مشکوک
{-39-}{-39-}{-39-}
davood
davood
گـــــــــــــــــنج
, سیــــــم اســــــــت
عـــاشـــــــــــــــــــــــــق
گــــــــوهـر
مـــــــور اســــــت و
منـزلــــــــــــــــــــــــــــگاه
بـــا هـــــمت
دل ـ

دیدگاه · 1399/05/20 - 00:12 در A-D-M
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ