یافتن پست: #330099

شادی
شادی

قشنگترین کلمه

آزادی

است
b9059b64958b9cf4f489a3232db62aab.jpg
shamim
shamim
عشق
یعنی
در میان غصه های زندگی
یک نفر
باشد که آرامت کند....
davood
davood
جان ٫ هر زنده دلى
زنده به جانی دگر است .
دیدگاه · 1400/11/23 - 23:17 در A-D-M
davood
davood
آدمها نه ضعیف میشود
نه آستیگمات
یه دفعه میشود
و هیچ گونه هم نمی خورد !
davood
davood
نفرین ‌ابد‌ برتو که از پیکر عمرم
نیمي که روان داشت
جدا کردی و رفتی
نفرین ابد بر تو که این شمع سحر را
در رهگذر باد رها کردی و رفتی !
دیدگاه · 1400/11/22 - 02:01 در A-D-M
شادی
شادی
بهرفتم
همهباز دیدم
چو بهرسیدم
همهریایی


e02d04fe774792d67a600e6610eb2492.jpg
شادی
شادی

شاخ به ما سردی عالم چه کند

پیش ما برگ و بری نیست کهببرد

شادی

bc036fefed53e0478373630dbc602123.jpg
شادی
شادی

من تو عشقه ...


Ey-Dard-Ey-Yade-Yar.mp3 · 5.7MB
شادی
شادی

بگردمMohsen Ebrahimzadeh - Mano To (128).mp3 · 8.8MB
davood
davood
پیش از پا گذاشتن
بر پله ها
ڪفش هامان را بیاندازیم
این صفحات بظاهر سخت
ڪه مایند
میخ ڪفشهامان شده اند
و هم در نمۍآید !
دیدگاه · 1400/06/11 - 18:21 در A-D-M
davood
davood
شب با شبگیر مۍڪرد
افق در ڪار خود مۍڪرد
ڪنار گل ، استاد
صبح را تفسیر مۍڪرد ـ
دیدگاه · 1400/06/3 - 01:02 در A-D-M
davood
davood
بوسعید, ڪیست ڪه از رسید؟
بر پنجره مۍڪوبد ;
چشم را ڪنیم
پشت در است !
دیدگاه · 1400/05/30 - 01:21 در A-D-M
davood
davood
در اتوبان
هروله اۍ ڪرد و گذشت
زاهدۍ چپ شد و
پنجره گرفت !
دیدگاه · 1400/05/30 - 01:06 در A-D-M
davood
davood
چراغ خاموشه
پر ها بسته ست
تمام ڪوچه ها
تمام عابرا ن
همه رو گم ڪردن
به فڪر دیروزن
شعرو مۍدوزن !
شبنم
شبنم
روز ای خوب من پشت سر هم نیست ... Saarn - To Boro (Demo).mp3 · 942KB
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ