یافتن پست: #3333ff

shamim
shamim
اوج نادانی این است...
که ادمی به نادانی خود...
ببالد...
دیدگاه · 1401/02/22 - 16:29 2 +
شادی
شادی

بی شدگان را


چه


از بعدی
Mikael's Playground- Photo.jpg
دیدگاه · 1401/02/1 - 23:35 9 +
شادی
شادی

عمیقی بر

تنمی‌نشیند

اگر دیر کند

تنهایی اگر کش بیاید
B R U W H O.jpg
دیدگاه · 1401/02/1 - 16:08 7 +
شادی
شادی

چقدر

رنگ
بودم


582fbd75-c705-4a24-ac28-7559399283a1.jpg
shamim
shamim

من نشستم بروی . . .
مِی بخری . . .
برگردی . . .
ترسم این است. . . .
مسلمان شده باشی جایی . . . !

شادی
شادی

سوسک مورد علاقه من

#کفش دوزک

حالا هی بگین

مهم نیس
cf661ed1-3b15-475c-aab7-60b7d5d2c7b8.jpg
davood
davood
ما آخرین بازمانده های گله ها هستیم
دیگر زوزه نمی کشیم
فقط می‌زنیم
به داستان هایی که
از های خود می‌گویند .
دیدگاه · 1401/01/17 - 00:44 در A-D-M 3 +
davood
davood
یکی یکی خالی میشود
های تعطیلاتت
از همنشیني
کم کم برای شدنای می‌خواهی
و برای شدن دوروبرت چند فنجان !
دیدگاه · 1401/01/16 - 00:22 در A-D-M 4 +
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220328_023105_792.jpg
☆  ꪑꪖડꪮꪮᦔ  ☆
☆ ꪑꪖડꪮꪮᦔ ☆

❤*❤

مازندران ، سلمانشهر
آغـاز مسافرت نوروزی

VA_20220319_131527_576x1024.mp4 · 7.6MB
دیدگاه · 1401/01/9 - 21:00 2 +
شبنم
شبنم
#کاش هیچوقت بزر‌گ نمیشدیم
مبارک
امیدوارم سال ۱۴۰۱ را با شادمانی سپری کنی
و گامهایت به سویبختی و رسیدن
بهبهتر باشد


۲۰۲۲۰۳۲۵_۱۲۲۲۳۷.jpg
شبنم
شبنم

فراموشیت را آورده اند

اما به حکم

امضایش نکردم
6b9dc5a7-4543-454e-84d4-54ccb5d7c4ff.jpg
☆  ꪑꪖડꪮꪮᦔ  ☆
☆ ꪑꪖડꪮꪮᦔ ☆
پست موقت :
گیلان ، رشت یک روز برفـیRasht20.mp4 · 5.1MB
davood
davood
سخت است كه محدوده خیالم
تو باشد
و نباشي .
دیدگاه · 1401/01/1 - 23:38 در A-D-M
شادی
شادی

مابینداشتن

و

دوست نداشتنتaf85e0924b8da0e4fa6697f31267097b.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ