یافتن پست: #424242

∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞

دل
دیگر در جای خود نیست
به همین سادگی ... {-35-}

دیدگاه · 1400/06/9 - 00:17 در A-D-M
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞

قفسی هستم

در جستجوی پرنده‌ ای ... {-35-}

دیدگاه · 1400/05/13 - 15:33 در A-D-M
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞

عشق
دل به دريا زدن است
بى كشتى ... {-35-}
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞

خوش آن‌ که

ز روی تو دلش رفت ز دست ... {-35-}

دیدگاه · 1400/05/10 - 00:58 در A-D-M
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞

ماییم
و نیمه جانی
آن هم به لب رسیده ... {-35-}
دیدگاه · 1400/05/4 - 18:29 در A-D-M
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞

من عاشق و دیوانه ی یک عشق نجیبم

در حسرت بوییدن یک دانه ی سیبم ... {-35-}
2 دیدگاه · 1400/05/4 - 17:47 در A-D-M
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
من

گرفتار شبم

در پی ماه امده ام ...{-35-}
دیدگاه · 1400/05/2 - 15:07 در A-D-M
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞

دل من

ساکن دستان تو بود ...{-35-}

دیدگاه · 1400/04/30 - 21:38 در A-D-M
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞

هر نگاهی

محرمِ رنگِ لطیفِ ؏ـشق نیست ... {-35-}

دیدگاه · 1400/03/27 - 18:08 در A-D-M
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞


آدم را

می کند ... {-35-}
3 دیدگاه · 1400/03/7 - 16:14 در A-D-M
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
سلامم راپاسخ گوی
در بگشای

∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
آن توام

مرا
به من... {-35-}
دیدگاه · 1399/12/9 - 19:36 در A-D-M
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
عالمی خواهانو مندلم ... {-35-}
دیدگاه · 1399/11/27 - 19:59 در A-D-M
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
تـا جمـالبـدیـدم

مسـت و مـدهـوش آمـدم ... {-35-}
دیدگاه · 1399/11/27 - 16:47 در A-D-M
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞
سال ها گذشت

هیچ کس
نشد ... {-35-}
دیدگاه · 1399/11/26 - 15:56 در A-D-M
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ