یافتن پست: #Bushehreha

برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

دیدی خنده ای که وسط گریه میاد چقد حس خوبی داره؟!
تو برام همون خنده ای، میون همه ی گریه های زندگیم…!.


برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

نبودنت را
با هر رنگی که فکرش را کنی
عاشقانه نقاشی کردم
اما فقط به من بگو
بودنت را چگونه نقاشی کنم؟
که تو در آن
فقط درکنار من باشی
اصلا مال من باشی
فقط درحال و هوای من باشی...


برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

خوشبختی؛
از نگاه هرکسی،
معنای متفاوتی دارد
اما از نظر من آدم هایی خوشبختند که
عشق به موقع به سراغشان بیاید.


برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

‏طرف با 47 کیلو وزن اومده میگه سیکس پکامو بذارم دخترا روانیم شین؟
برادر من اونا دیگه سیکس پک نیستن مهره ها کمرتن چسپیدن به پوسته شکمت:/


برکه(فرشته)
برکه(فرشته)


گاهی وقتا باید دور خودت دیوار بکشی....
نه برای اینکه دیگرانو از خودت دور کنی...نه
برای اینکه ببینی کی واسه دیدنت دیوارو خراب میکنه |:
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

ولی واقعا وقتی آدم مادرشو ناراحت میکنه دیگه هیچی نمیتونه حالتو عوض کنه، به جز در آوردن از دل مادرت و گفتن ببخشید دیگه تکرار نمیشه.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

مشکل فقط اونجاست که میگه کار همیشته
اما بازم میبخشه:)برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

نمیدانم..
کدام را راضی کنم؟!
دلی که میخواهد
عاشق باشد...
یا عقلی که میخواهد
عاقل باشد:(برکه(فرشته)
برکه(فرشته)


عروسکی که در پنج سالگی خراب شد و کلی غصه اش را خوردیم، در 15 سالگی دیگر اصلا مهم نیست...

نمره امتحانی که در دبیرستان کم شدیم و آنقدر به خاطرش اشک ریختیم و روزگارمان را تلخ کرد در دوران دانشگاه هیچ اهمیتی ندارد و کلا فراموش شده است...

آدمی که در اولین سال دانشگاه آنقدر به خاطرش غصه خوردیم و اشک ریختیم بعدا فهمیدیم ارزشش را نداشته و فراموشش کردیم

پس یقین داشته باش که مشکل امروزت، اینقدرها هم که فکر میکنی بزرگ نیست...
این یکی هم حل می شود...
︶‿︶
︶‿︶
وقتی که داری از چیزی که واسه تو نشده بود دل میکنی و میری (:

︶‿︶
︶‿︶
یه رو در نظر بگیر دوستم
پیانو هشتاد و هشت تا داره !
بی انتها نیستن !
این که بی انتهایی
و با اون کلیدها آهنگی رو می نوازی که بی انتها و پر از
یادمون باشه که:
زندگی کلید های بیشمار نیست!
همین کلید های اندک، به زیبایی است


تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ