یافتن پست: #DOCHAR

⸐м⸑⸐α⸑⸐я⸑⸐y⸑⸐α⸑⸐м⸑
⸐м⸑⸐α⸑⸐я⸑⸐y⸑⸐α⸑⸐м⸑
اگه هیچکس تورو اونجوری که هستی نمیبینه!
آدما به وسعتِ قلبشون نگاه میکنن و
هروقت رنجیدی یه نگاه به قلب آدمای دور و برت بنداز و.
هیچ اما و اگری در کار نیست.
آدمای بزرگ رو باید از...


●●●●
b183960690879d3c1adb1734_rw_1920.jpeg
⸐м⸑⸐α⸑⸐я⸑⸐y⸑⸐α⸑⸐м⸑
⸐м⸑⸐α⸑⸐я⸑⸐y⸑⸐α⸑⸐м⸑
‏دامبلدور : دلت برای‌ها نسوزه، هری!
برای‌ها دلسوزی کن،
و بیشتر از همه، برای کسانی که...

Movie : Harry potter
●●
●●
463509713_518143.jpg
⸐м⸑⸐α⸑⸐я⸑⸐y⸑⸐α⸑⸐м⸑
⸐м⸑⸐α⸑⸐я⸑⸐y⸑⸐α⸑⸐м⸑
يك اتلاف وقت است!
چون چیزی را‌دهد.
تنها كارش این است كه خوشحالی‌تان را می‌رباید و
شما را به شدت مشغول هیچ و پوچ می‌ كند
پس نگرانى هارا از زندگيتان
تا بتوانيد از داشته ها و

c22977e4ecef54f85dd0aa1b6114bd4a.jpg
⸐м⸑⸐α⸑⸐я⸑⸐y⸑⸐α⸑⸐м⸑
⸐м⸑⸐α⸑⸐я⸑⸐y⸑⸐α⸑⸐м⸑
حتی اگر فکر می‌کنی در افتاده‌ای روز شماری مکن!
حالا هم شماری مکن!
شب نمی‌تواند نشود.
طبیعتِ شب آن است که برود رو به.
نمی‌تواند یک جا بماند.
مجبور است.
اما وقتی تو ذهنت را اسیر گذرِ لحظه‌ها کنی،
گذر لحظه‌ها را سنگین و سنگین‌تر می‌کنی؛
بگذار شب هم راه خودش را برود.


‌_آبادی

●●●●


thepanizgm~1539716394~1891600679888200123_5888161372.jpg
⸐м⸑⸐α⸑⸐я⸑⸐y⸑⸐α⸑⸐м⸑
⸐м⸑⸐α⸑⸐я⸑⸐y⸑⸐α⸑⸐м⸑
در درون
دردها دارم زِ بینایی...!

●●
●●


1_3osE_GipVsmZAdIWCPqdag.jpeg
⸐м⸑⸐α⸑⸐я⸑⸐y⸑⸐α⸑⸐м⸑
⸐м⸑⸐α⸑⸐я⸑⸐y⸑⸐α⸑⸐м⸑
سانتیاگو : بهتره به چیزایی که ندارم
بجاش به چیزایی که دارم؛
من یه عالمه امید دارم بهتره به امید فکر کنم ...

پیرمرد و دریا

●●
●●
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
مینویسم برای و دُنیـا...

یکی یدونم! @victoria00
که مهربونی هاش بی حد و اندازه س
خواهری که خیلی دوستش دارم و تا تهِ دنیا !
و بدون تا دنیا دنیاست کنارت و هستم

پ.ن: تُ همونی که وقتی نیستی انگار نیست
و وقتی هستی نیازی نیست کسِ دیگه ای باشه...
تُ همونی که وقتی انگاری هیچ کسی آشتی نیست باهام!
تُ همونی که خواهره،رفیقه،همدمه،همدله،همکاره،هم رازه...
تُ همونی هستی که منُ
آدم وقتی دلش نمیگیره ، میخنده ، خوبه...
و آرزوی قلبیِ منه!
تــولدت مبآرکم باشه بهترین اتفـاقِ نابِ شهریورِ من

ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
در دلم بود که تُ باشم{-41-}

ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
من آن قدر در این آرامم
که اگر کرم ابریشمی به تنم کند
می شود...


⸐м⸑⸐α⸑⸐я⸑⸐y⸑⸐α⸑⸐м⸑
⸐м⸑⸐α⸑⸐я⸑⸐y⸑⸐α⸑⸐м⸑
اگر بعد از مرگم از سنگِ مزارم شقایق رویید،
بدانید در دلم یادِ او زنده شده...

❤️


⸐м⸑⸐α⸑⸐я⸑⸐y⸑⸐α⸑⸐м⸑
⸐м⸑⸐α⸑⸐я⸑⸐y⸑⸐α⸑⸐м⸑

خواستم در جایی بنویسم؛ بدونِ عشق هم شب‌هایِ‌مان روز خواهند شد،
یادم آمد که بدون آفتاب روزی در کار نیست.


●● ●●


⸐м⸑⸐α⸑⸐я⸑⸐y⸑⸐α⸑⸐м⸑
⸐м⸑⸐α⸑⸐я⸑⸐y⸑⸐α⸑⸐м⸑
من از اینجا،
من از آنجا،
من از هرجا،
من از امروز،
من از فردا و فرداها،
بدون تو من از خویشم،

⸐м⸑⸐α⸑⸐я⸑⸐y⸑⸐α⸑⸐м⸑
⸐м⸑⸐α⸑⸐я⸑⸐y⸑⸐α⸑⸐м⸑
هر دو نگاه کردیم.
من به زیباییِ او
،
و او به ویرانیِ من ...

●● ●●


⸐м⸑⸐α⸑⸐я⸑⸐y⸑⸐α⸑⸐м⸑
⸐м⸑⸐α⸑⸐я⸑⸐y⸑⸐α⸑⸐м⸑
خوشبختی یعنی من باشمُ تو (: و ساعتی که خوابیده …

●● ●●
⸐м⸑⸐α⸑⸐я⸑⸐y⸑⸐α⸑⸐м⸑
⸐м⸑⸐α⸑⸐я⸑⸐y⸑⸐α⸑⸐м⸑
آدمی که نیمه‌اش نباشد، زبان انتظار را نمی‌فهمد
،
همه چیز برایش یا است یا

●● ●●
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ