یافتن پست: #cc0000

✧˚ɴᴀʀɢᴇs˚✧
✧˚ɴᴀʀɢᴇs˚✧
محبوبَم!
دل مَن خستِه بود،
شُما آمَدید
ناگِهان خَستگی از دِلم دَرآمد...!
✧˚ɴᴀʀɢᴇs˚✧
✧˚ɴᴀʀɢᴇs˚✧
يا رب !
اسكُب على قَلبي سَكينة
أتجاهلُ بها كُل شيء يُؤلِمُني ..
پروردگارا !
بر دلم آرامشی فرو ریز
که هر آنچه مرا
به درد می آورد را نادیده بگیرم!
3 دیدگاه · 9 ساعت قبل 17 +
بـهـشـ᪲ٮــ
بـهـشـ᪲ٮــ
تو‌بهشت‌کوچیک‌منی...

IMG_20210803_163032_925.jpg
دیدگاه · 1400/05/12 - 16:35 4 +
✧˚ɴᴀʀɢᴇs˚✧
✧˚ɴᴀʀɢᴇs˚✧
مزن به نقش خود گمان ز سرگذشت این و آن
برای دیگران چرا؟ برای خویشتن بمان!

دیدگاه · 1400/05/12 - 14:18 7 +
✧˚ɴᴀʀɢᴇs˚✧
✧˚ɴᴀʀɢᴇs˚✧
بسیار سخن بود؛
نگفتیم و گُذشتیم
مُردیم و برفتیم و به لب،
راز نیامد...
بـهـشـ᪲ٮــ
بـهـشـ᪲ٮــ
‹ بے ٺوجہ بہ بدےهاۍِ جهان باز بخند...›

IMG_20210801_144730_788.jpg
2 دیدگاه · 1400/05/10 - 14:51 10 +
بـهـشـ᪲ٮــ
بـهـشـ᪲ٮــ
‹ آرزوش نڪن بدسٺش بيار . . ›

IMG_20210801_144737_947.jpg
✧˚ɴᴀʀɢᴇs˚✧
✧˚ɴᴀʀɢᴇs˚✧
گُفت:خانِه ها دَر غیابِ ساکِنانشان خواهَند مُرد؛
وَ سپَس بِ قلبش
اِشاره کَرد...!
(:روزخوش
1 دیدگاه · 1400/05/10 - 14:30 12 +
✧˚ɴᴀʀɢᴇs˚✧
✧˚ɴᴀʀɢᴇs˚✧
آدمآ وَقتي زیآد بآ هَم هَستَن یِجورِ عَجیبي هَمو بَلد میشَن!
مِثل خونه اي کِ سالهآ توش زِندگي میکُني
وَ بلدی چجوري دَرِ اتاق خواب یآ کُمد رو بآز و بَستِه کُني
کِ صدای جیرجیرِش در نَیاد...!

دیدگاه · 1400/05/10 - 14:19 10 +
✧˚ɴᴀʀɢᴇs˚✧
✧˚ɴᴀʀɢᴇs˚✧

وَقتي زُل میزَنم بِ یِجآ و اَزم میپُرسَن

بِ چي فکر میکُني و جَواب میدَم
"هیچي"
تُو هَمون هیچي اي!

(:
دیدگاه · 1400/05/10 - 11:50 11 +
♛sepide♛
♛sepide♛
پیامی ب این مضمون ساعتی پیش واسم ارسال شد ...

ممکنع دیر برسم خونع ... نمیرسم شام درُس کنم ... ی چیزی آمادع کن

من: بعد از وارسی آشپز خونع و یخچال ...

سپی دارع کتلت فینگلی می پزع ... img src=
1627483523310642_orig.jpg
✧˚ɴᴀʀɢᴇs˚✧
✧˚ɴᴀʀɢᴇs˚✧
دلی
چو آینه دارم
همین گناه من است...

دیدگاه · 1400/05/9 - 14:05 24 +
✧˚ɴᴀʀɢᴇs˚✧
✧˚ɴᴀʀɢᴇs˚✧
قلب خاک خوبی دارد هر دانه که در آن بکاری
از هر جنس از همان جنس،
صدها دانه برمیداری...

4 دیدگاه · 1400/05/9 - 13:28 23 +
✧˚ɴᴀʀɢᴇs˚✧
✧˚ɴᴀʀɢᴇs˚✧
مَن شَنبِه تَرین
حالتِ یِکی هَفته سَختم
تُو صُبح تَرین جُمعِه هَروزِ دلم باش!
3 دیدگاه · 1400/05/9 - 11:04 17 +
بـهـشـ᪲ٮــ
بـهـشـ᪲ٮــ
اگر نام مرا با الماس بنویسند
یا ننویسند چہ تفاوت!؟ تو مرا بشناس
تو مرا بخوان، تو مرا دریاب
دیدگاه · 1400/05/9 - 10:23 10 +
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ