یافتن پست: #cc33cc

∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220625_160051_229.jpg
shamim
shamim
****عاشق توام _____****حجت اشرف زاده


[لینک ضمیمه]
دیدگاه · 1401/04/6 - 20:23 5 +
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

از دروازه ی سپیده

تا دریچه ی شب
میخواهم با بیداریِطُـ♥
رویا ببینم
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

من بے طُـ♥ شـعر خواهم شد

خواهم چڪید از سر واژه ها
↩طُـ در ڪدامین آغــوش
بـہ خواب رفته اے،
ڪہ بـے خیاݪ شده اے…
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
و اما نیمہ شبۍ من خواهم رفت از دنیایی ڪـــہ مال من نیست از زمینی ڪہ مرا بیهوده بدان بسته اند...

آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
دوای درد مرا هیچڪس نمیداند...
فقط بگو به طبیبان ، دعا ڪنند مرا...

آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
قشنگۍ عــشق بہ ابدے بودنشـــہ...
shamim
shamim
راه من راه خطر بود نمی دانستم
آن طرف تر چه خبر بود نمی دانستم
طمع طعمه نمودم که بدام افتادم
لانه در جای دگر بود نمی دانستم
در عبوری که مرا موج به هم می لرزاند
دامن حادثه تر بود نمی دانستم
شور عشقی که به اشعارترم جان می داد
همه ازسوزجگربود نمی دانستم
ضربه ای که يه شب خواب مرا ريخت به هم
خود زقانون تبر بودنمی دانستم
جامه دان بستم ودراول ره افتادم
سفرم تا دم دربود نمی دانستم
گذرازخط کشی ممتدپيچی که گذشت
کارمردان سفربود نمی دانستم
در دلم عقده عاشق شدنم می جوشيد
اين همان زنگ خطربود نمی دانستم

دیدگاه · 1401/02/22 - 12:18 1 +
شادی
شادی


ما در دو

جهان

غیر

نداریم

# شادیNovelicious on Twitter.jpg
shamim
shamim
وقتی مهم باشی....
هم تو قلبشی...هم تو اولویتشی....
نه فقط توحرفش...
دیدگاه · 1401/01/30 - 19:30 5 +
∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220417_204127_529.jpg
شادی
شادی

هیچ و

هیچ و

هیچ

حال من پر از خالیست...!d1579687-bd46-472e-9ef2-88c3b637cdcc.jpg
دیدگاه · 1401/01/25 - 19:22 9 +
shamim
shamim
قافيه را باخته ام
نباشی نميشود
زندگی را تحمل كرد...

∂ғάяί
∂ғάяί
IMG_20220328_021828_344.jpg
شادی
شادیکودکیهایم


8509f2f9b0d9091e9209f816c03e011b.jpg
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ