یافتن پست: #cc33cc

شادی
شادی


# تلخ

# شادی


fbecf160a0f0a6aea922baeae92ab05e21467204-360p.mp4 · 3.9MB
شادی
شادی
بهرفتم
همهباز دیدم
چو بهرسیدم
همهریایی


e02d04fe774792d67a600e6610eb2492.jpg
شادی
شادی

این گل سمی هم
تقدیم به خسیسا

5e9786d83da87489c1dd8c580aa653dd.jpg
شادی
شادی

یکی هم نداریم بگه
غم غلط کرده
به تو سر زده


d4467433b644d8124117f85144ced5ae26792553-480p.mp4 · 3.4MB
شادی
شادی

این آرزوی دوران
کودکیم
نبود


a75f6156a6492b6704bc2811efdd0ddb.jpg
شادی
شادی

یکی هم نداریم واسمون
بیاره
هم باشه قبوله


d8b6dc2b7f6f257e0673ce88107a5343.jpg
shamim
shamim
****علی پارسا ______****دلبر


[لینک ضمیمه]
شبنم
شبنم

بر همه عالم که همه
عالم از

75a951a3dfaec4e6212c2d21caf66caa.jpg
shamim
shamim
ای دلارامی که جان ما تویی
بی تو ما را یک نفس آرام نیست
شادی
شادی

من تو عشقه ...


Ey-Dard-Ey-Yade-Yar.mp3 · 5.7MB
شادی
شادی

آن پیامبریم ک به شوق رسالت ابدی
درون غار گشت و
انتخاب نشد
3bc65932544d8875724f4b22578306e2.jpg
شادی
شادی

من آن یخم که از گذشت
و آب نشد

5c0b37bfd369d9eecead35855bf4bc9a.jpg
شادی
شادی

دعای لبک مستجاب نشد
d873efc22389125386aacb01446546b2.jpg
شبنم
شبنم

# عاشقان را
مدهاش با من4655c78fcdad255daa9d3be4798005b5.jpg
shamim
shamim
یادت نره اینو که هرکی که دستتو میگیره

دوستت نیست و هرکیم که روحتو آزار

صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ