یافتن پست: #need

extraordinary
extraordinary
هیچ دیتی به اندازه تو خونه باهم آشپزی کردنو و
یه موزیک ملو و شراب و تانگو و بوسه و
خنده از ته دل و بغل های حین غذا درست کردن
برای یه دختر، جذاب نیس....(:
47 دیدگاه · 1401/02/30 - 22:29 19 +
ҚΛẐ£ɱiiiiiiii
ҚΛẐ£ɱiiiiiiii

{-29-}

[لینک ضمیمه]

مهدی مهدوی
مهدی مهدوی
شهریور عاشق انار بود اما هیچ وقت حرف دلش را به انار نزد
اخر انار شاهزاده ی باغ بود
تاج انار کجا و شهریور کجا !
انار اما فهمیده بود . میخواست بگوید او هم عاشق شهریور است
اما هر بار تا می رسید فرصت شهریور تمام میشد
نه شهریور به انار میرسید
و نه انار میتوانست شهریور را ببیند
دانه های دلش خون شد و ترک برداشت
سالهاست انار سرخ است
سرخ از داغی و تندی عشق
و قرن هاست شهریور بوی پائیز می دهد
8 دیدگاه · 1400/06/4 - 14:33 1 +
ALI BUSHEHRI
ALI BUSHEHRI
And you need to know that nobody can take your place in my heart:)

و لازمه بدونی ک هیچکس نمیتونه جاتو تو قلبم بگیره:)

photo_2021-07-18_11-54-24.jpg
رها
رها

.I felt her absence. It was like waking up one day with no teeth in your mouth. You wouldn’t need to run to the mirror to know they were gone.

من نبود او را احساس می کنم. این موضوع شبیه بیدار شدن در یک روز بدون دندان ها در دهان است. شما نیازی ندارید به سمت آینه بدوید تا بدانید دندان هایتان سر جایشان نیستند.

Mehrsa
Mehrsa
I need someone who will always choose me
Not when he's bored!

من به کسی احتیاج دارم که همیشه منو انتخاب کنه
نه وقتی حوصلش سر رفته!:)
♛sepide♛
♛sepide♛
True love doesn,t need proof,the

eyes told what heart felt.

عشق واقعی مستلزم اثبات نیس...

چشم ها هر آن چ را ک قلب احساس کردع... از پیش گفتع اند

photo_2019-04-13_16-14-20.jpg
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
Never expect another person to
become the thing you need .

هرگز از کسی توقع نداشته باش به اون چیزی که تو نیاز داری تبدیل بشه .
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

Sometimes the person who’s been there for everyone else needs someone to be there for them.

گاهی شخصی که برای دیگران اینجاست، خودش به کسی نیاز داره که برای اون اینجا باشه.

@Specificts
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

Sometimes the person who’s been there for everyone else needs someone to be there for them.

گاهی شخصی که برای دیگران اینجاست، خودش به کسی نیاز داره که برای اون اینجا باشه.

@Specificts
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

Sometimes the person who’s been there for everyone else needs someone to be there for them.

گاهی شخصی که برای دیگران اینجاست، خودش به کسی نیاز داره که برای اون اینجا باشه.

@Specificts
♡عطی♡
♡عطی♡
ʏᵒᵘ ᵐᵘˢᵗ ᵇᵉˡⁱᵉᵛᵉ ʸᵒᵘ'ʳᵉ ᵃˡˡ ɪ ⁿᵉᵉᵈ
تو باید باور کنی که تمام چیزی که
من احتیاج دارم "تویی"
IMG_20200515_123509_068.jpg
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
Sometimes the person who’s been there for everyone else needs someone to be there for them.
گاهی شخصی که برای دیگران اینجاست، خودش به کسی نیاز داره که برای اون اینجا باشه.


EHSAN
EHSAN
"And in your eyes, I found
everything that I need."

و در چشم‌هایت، هرچیزی که نیاز دارم رو پیدا کردم... ♥️
EHSAN
EHSAN
Be kind to unkind people,
they need it the most.

با آدمای نامهربون مهربون باش
اونا بیشتر از هر چیزی بهش نیاز دارن.
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ