یافتن پست: #آرامـــش

؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟
اینو همیـــــشه یادت باشه
قـــول هایی رو کـه
هنگـامِ طوفــــان به
"خــــــدا" میدی
هنگــــامِ آرامـــش
فراموش نکــــنی . . .
علی
علی
تـــــــــــــــــو ؛
مخـدرے هستی بہ نام آرامــش !!
وقتی میبیـنمت
یا صدایت را میشنــوم
ظرف احســاسم پر میشود
از آرامـــش ؛
میشوم رام ترین موجود زمیــن
آرام ِ آرام❤️
امیررضا
امیررضا
کآش یآد می گــرفتین کــــِ آدما برآی آرامـــش بیشــــتر
.
.
خودشـــون و درگیــــر رآبـــطه ی عــآطفـــی میکنــن،
.
.
جنــگـــ اعـــصآبـــ الــکـــی رآه نندآزید
.
.
:}
davood
davood
، ، ،
فهـــــــــــــــم نفهمــــــــــــــــــــیدن هاســـت
سعـــــــــــــــــــادت با مـــاســــــــــت
در نبنــــــــــدیم بــه
در نبنـــــدیم بـــه پر مهر
زنــــــــدگے پــذیرائےِ از اســـت ـ


دیدگاه · 1399/06/27 - 02:01 در A-D-M
raha
raha
بـــــــه تـــــــــــــو کـــــه

میـــــرسم مکــث میکنم

انگـــــــــار در زیبــاییت

چیــــــــزی را جــــــای

گـــــــــذاشته ام مثـــلا

در"صدایــــت آرامـــش"

و در چشــــــم هایت

زندگــــــــــــــی را.♥
raha
raha
به ” تــــــو ” کـــــه میرســـــم مکـــث میکنـــــم

انگــار در زیبایــی ات

چیـزی را جــا گذاشتــه ام !

در صــدایت ، آرامـــش را

در چشـم هایـت ، زندگــی را

در ” تــــو ” ، تمام مــــن را !

به ” تـــو ” کـــــه میرســـــم مکـث میکنـــــم . . . !‏
raha
raha
آرامـــش یعنــــی

هـر وقت قهـــر کــــردی

مطمئــــن بـــاشـی کـــه تـــا آشتـــی کنـــی

هیـــچ کسی جـــات رو نمی گیــــــره
raha
raha
آرامـــش یعنــــی

هـر وقت قهـــر کــــردی

مطمئــــن بـــاشـی کـــه تـــا آشتـــی کنـــی

هیـــچ کسی جـــات رو نمی گیــــــره
raha
raha
آرامـــش یعنــــی :
هـر وقت قهـــر کــــردی ؛
مطمئــــن بـــاشـی کـــه تـــا آشتـــی کنـــی هیـــچ کسی جـــات رو نمی گیــــــره …

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ