یافتن پست: #اروین-دیالوم

داتام
داتام

هر چه بیشتر خودتان باشید و از وجود خود به تمامی به دیگران ببخشید، دوستی عمیق‌تر و پایدارتر می‌شود. در حضور چنین صمیمیتی همهٔ کلمات، همهٔ وجوه دلداری و همهٔ عقاید معنای ژرف‌تری می‌یابند.

photo_2021-10-06_19-56-23.jpg
دیدگاه · 1400/07/14 - 19:57 در اریا 5 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ