یافتن پست: #جهنم

majid
majid
به آبادانیه میگن چرا روزه نمیگیری ؟؟!


میگه ولک اینجا دما ۵۸ درجه ست
جهنم ۶۰درجه!
برا ۲ درجه روزه بگیرم ؟خخخخخخ
Amirkheirkhah33747
Amirkheirkhah33747

خدایا بزرگ ازت میخام ما انسانها اول به راه راست هدایت کنی بعد آرامش و آسایش عطا کنی.آمین

.....
.....
میگن اینقدر خوب باش که اگه اشتباهی بردنت جهنم خوده شیطون ببردت بهشت.
دیدگاه · 1400/10/8 - 15:19 4 +
.....
.....
میگن اینقدر خوب باش که اگه اشتباهی بردنت جهنم خوده شیطون ببردت بهشت.
دیدگاه · 1400/10/8 - 15:19 3 +
.....
.....
میگن اینقدر خوب باش که اگه اشتباهی بردنت جهنم خوده شیطون ببردت بهشت.
دیدگاه · 1400/10/8 - 15:19 1 +
.....
.....
میگن اینقدر خوب باش که اگه اشتباهی بردنت جهنم خوده شیطون ببردت بهشت.
.....
.....
میگن اینقدر خوب باش که اگه اشتباهی بردنت جهنم خوده شیطون ببردت بهشت.
دیدگاه · 1400/10/8 - 15:19 1 +
.....
.....
میگن اینقدر خوب باش که اگه اشتباهی بردنت جهنم خوده شیطون ببردت بهشت.
دیدگاه · 1400/10/8 - 15:19 1 +
.....
.....
میگن اینقدر خوب باش که اگه اشتباهی بردنت جهنم خوده شیطون ببردت بهشت.
دیدگاه · 1400/10/8 - 15:19 1 +
.....
.....
میگن اینقدر خوب باش که اگه اشتباهی بردنت جهنم خوده شیطون ببردت بهشت.
دیدگاه · 1400/10/8 - 15:18 1 +
.....
.....
میگن اینقدر خوب باش که اگه اشتباهی بردنت جهنم خوده شیطون ببردت بهشت.
دیدگاه · 1400/10/8 - 15:18 1 +
.....
.....
میگن اینقدر خوب باش که اگه اشتباهی بردنت جهنم خوده شیطون ببردت بهشت.
.....
.....
میگن اینقدر خوب باش که اگه اشتباهی بردنت جهنم خوده شیطون ببردت بهشت.
.....
.....
میگن اینقدر خوب باش که اگه اشتباهی بردنت جهنم خوده شیطون ببردت بهشت.
.....
.....
میگن اینقدر خوب باش که اگه اشتباهی بردنت جهنم خوده شیطون ببردت بهشت.
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ