یافتن پست: #خواجه_عبدالله_انصاري

؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟

‍ الهــــي هر شادي که بي تو است اندوه است هر منزلي که نه در راه تو است زندان است هر دل که نه در طلب تو است ويران است يک نفس با تو بدو گيتي ارزان است يک ديدار از تو به هزار جان رايگان است

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ