یافتن پست: #زمیـــــــــنی

davood
davood
پـــــــــوریاۍ ولــۍ گفـــت :
ڪہ بہ ڪمنـــــــــــــد است
از همـــــــــــــت خـــــــــدا
بلــــــــــند اســــــــت
آمــــــــــــوز
هــــرگـــــز نخــــــــــــــــورد
ڪ بلـــــــــــند اســـــت ـ
دیدگاه · 1399/06/23 - 01:47 در A-D-M

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ