یافتن پست: #شب_بخیر

♡عطی♡
♡عطی♡
IMG_20210525_213533_912.jpg
دیدگاه · 1400/03/6 - 02:28 در عشق اول 8 +
∞♡ خورشید ♡∞
∞♡ خورشید ♡∞

2 دیدگاه · 1399/07/19 - 00:09 در A-D-M 6 +

زمانی تلفن کم بود،

اما آدمهای زیادی بودند

که بهشان زنگ بزنیم

و یک دل سیرحرف بزنیم؛

حالا تلفن زیاده،

اما آدمهای کمی هستند

که دلمان حرفهایشان را می خواهد4 دیدگاه · 1399/06/2 - 00:33 16 +
♡عطی♡
♡عطی♡

ﭼﻪ ﺩﻋﺎﻳﻲ ﻛﻨﻤﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯﻳﻦ
ﻛﻪ ﺧﺪﺍ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺍﻱ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﺗﺎﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﺸﻖ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﻠﻖ ﻟﺒﺮﻳﺰ ﺩﻋﺎﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ
و دلت ﻭﺻﻞ ﺧﺪﺍیت ﺑﺎﺷد....

دیدگاه · 1399/03/3 - 01:46 در عشق اول 8 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ