یافتن پست: #عشق_جان

برکه(فرشته)
برکه(فرشته)
500x667_1580040..


500x667_1580040549430123.jpg
دیدگاه · 1399/03/25 - 18:19 7 +
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)


500x666_1580084..

500x666_1580084283924915.jpg
دیدگاه · 1399/03/25 - 18:13 7 +
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)
236x236_1580084..


236x236_1580084671344083.jpg
دیدگاه · 1399/01/19 - 19:35 7 +
Elshan
Elshan

!
صدایی که هم اکنون می شنوی ...
صدایاست...
اعلام وضعیت قرمز !
معنی و مفهوم آن هم...
این است که !
از تو رنجیده ام...
چراغ ها را خاموش می کنم !
و به تنهایی ام پناه می برم !
اوضاع به حال عادی که برگشت...
خبر می دهم !

1585454524116661.png.jpg
Elham25
Elham25


[لینک ضمیمه]
Dorsa
Dorsa

تـا بـی نـهـایـت ایـن قـلـ♡ـب واسـه تـو مـیـزنـه

(بدون_مخاطب_خاص)

IMG_20190728_013903_727.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ