یافتن پست: #فاطمه_جوادی

مهرسا
مهرسا

#کپشن

mohammad
mohammad
دلتنگی من
برای تو تمام شدنی نیست،
من یک وقت‌هایی دلتنگم
اکثر وقت‌ها دلتنگ‌تر...!
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه

یک زن برای فراموش کردن مردی ک دوستش داشته،

هر چیزی که یادآور اوست را نابود می‌کند...
از موهایش بگیر تا قیافه‌اش،
اصلا خودشان را یک جوری درست می‌کنند که شبیه قبل نباشند،
شبیه هر کسی باشند جز آن آدمِ قبلی...
بعد می‌افتند به جانِ لباس‌هایشان،
همان لباس‌هایی که بویِ تنِ یار بیشتر از بوی عطرشان رویش مانده...
بعد تک تکِ یادگاری‌ها را بذل و بخشش می‌کنند به دخترهای فامیل و دخترک‌های سرِ چهار راه...
گل‌های خشک هم که مستقیم می‌روند توی سطل زباله...
آهنگ‌های مشترک می‌شود یک پوشه و آن ته‌ ته‌های گوشی خاک می‌خورد...
و عکس‌های دو نفره یکی پس از دیگری پاک می‌شود...
مردها اما؛
برای فراموش کردن زنی ک دوستش داشته‌اند هیچ‌کدام از این کارها را نمی‌کنند،
اخر فراموش‌کاری از صفات ذاتیِ مردهاست...!

ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
دلتنگی من
برای تو تمام شدنی نیست،
من یک وقت‌هایی دلتنگم
اکثر وقت‌ها دلتنگ‌تر...!
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
دلتنگی من
برای تو تمام شدنی نیست،
من یک وقت‌هایی دلتنگم
اکثر وقت‌ها دلتنگ‌تر...!
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے

از نیامدن ها و پای قول و قرار ها نماندن هایشان که بگذریم
مردها موجوداتی هستند که دوست نداشتنشان کارِ ما زنها نیست


︶‿︶
︶‿︶
دلتنگی من
برای تو تمام شدنی نیست،
من یک وقت‌هایی دلتنگم
اکثر وقت‌ها دلتنگ‌تر...!
︶‿︶
︶‿︶
دلتنگی من
برای تو تمام شدنی نیست،
من یک وقت‌هایی دلتنگم
اکثر وقت‌ها دلتنگ‌تر...!
︶‿︶
︶‿︶
دلتنگی من
برای تو تمام شدنی نیست،
من یک وقت‌هایی دلتنگم
اکثر وقت‌ها دلتنگ‌تر...!
︶‿︶
︶‿︶
دلتنگی من
برای تو تمام شدنی نیست،
من یک وقت‌هایی دلتنگم
اکثر وقت‌ها دلتنگ‌تر...!
︶‿︶
︶‿︶
دلتنگی من
برای تو تمام شدنی نیست،
من یک وقت‌هایی دلتنگم
اکثر وقت‌ها دلتنگ‌تر...!
︶‿︶
︶‿︶
دلتنگی من
برای تو تمام شدنی نیست،
من یک وقت‌هایی دلتنگم
اکثر وقت‌ها دلتنگ‌تر...!
EHSAN
EHSAN
صادقانه بگو
توی رویاهایت،
آنجایی که هیچ رودربایستی با هیچ کسی نداری،
آنجا که دیگر غرورت یکه تازی نمیکند،
آنجا که مجبور نیستی تظاهر کنی به هیچ چیز،
آنجا هم مرا دوست نداری؟؟؟

EHSAN
EHSAN
بعد از داشتنم ، دست از دوست داشتنم
برندار‌..!
محکم تر از همیشه دستمُ بگیر
باز برامبفرست با یهزیرش
که بدونم این حرفا رو باید با صدایِ تو بشنوم نه با صدایِ خواننده!!
بازم وقت و بی وقت خبر بگیر ازم
هی بخواه که باهام وقت بگذرونی
بارون زدنی صدام کن
باز وقتی رو به روتم عکسمُ نشونم بده
و بگو که برایِ خودم هیچ ،
برای عکسامم می میری ،
بعد از داشتنم ، باز یادت بمونه
تولدمُ
روز دخترُ
روز مادرُ ..
هر روزِ دیگه ای که ربط داره و نداره به من
رو برام گل بگیر ..
نرگس
رز
یا یه دسته پُر از صد تومنی..
بعد از داشتنم هم دوستم داشته باش
یه جور که انگار هنوز آرزوته داشتنم!
︶‿︶
︶‿︶

از نیامدن ها و پای قول و قرار ها نماندن هایشان که بگذریم
مردها موجوداتی هستند که دوست نداشتنشان کارِ ما زنها نیست


صفحات: 1 2

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ