یافتن پست: #فریفته

davood
davood

ذهنم را انداخته ام

را فروخته ام
حافظه ام را به گذاشته ام
ڪه بۍهوا سر بدهم
ڪدام شیرین
با نبودنم
ڪنار مۍآید ؟
دیدگاه · 1400/06/11 - 18:45 در A-D-M
davood
davood

ذهنم را انداخته ام

را فروخته ام
حافظه ام را به گذاشته ام
ڪه بۍ هوا سر بدهم
ڪدام فریفته ای
با , نبودنم
ڪنار می آید ؟
دیدگاه · 1400/01/13 - 00:20 در A-D-M

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ