یافتن پست: #فڪری

davood
davood
بــــــاید ڪنم
چندی ست تمرین مۍڪنم
من مۍتوانم ! ، ، مۍشود ! ، ، ،
تلقین مۍڪنم
حالم ؟ ، ، نه اصلا نیست
تا بعد بهتر مۍشوم ، ، ،
به حال این دل و غمگین مۍڪنم
من مۍپذیرم اۍو برنمۍگردی ، ،!
خود را براۍ این ، ، صدبار مۍڪنم
ڪم ڪم ز یادم مۍروی ، این و رسم اوست!
این جمله را با ش ، ، ،
صد بار مۍڪنم ـ
2 دیدگاه · 1400/03/6 - 00:50 در A-D-M

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ