یافتن پست: #قابل_توجه_اقایوووووون

مهرسا
مهرسا

شکسپیر به قشنگ ترین نحو میگه: دنیا هم که مال تو باشد، تا زمانی که درون قلب یک زن جایی نداشته باشی، تا درون آوازهای عاشقانه زنی زندگی نکنی و سهمی از دلشوره‌هایش نداشته باشی، فقیرترین مرد دنیایی...

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ