یافتن پست: #قدران

فیس بوک ایران
فیس بوک ایران
هرگز قدر ان روزهايي كه در كمال خوشبختي زندگي مي كرديم نمي دانيم ؛ مگر زماني كه براي هميشه ان ساعات خوش را از دست داده باشيم.

لیلی
لیلی
فرق بین چای و قهوه!
قهوه؛ امیدوارم بتونم براتون کاری انجام بدم روز خوبی رو براتون ارزو میکنم
چای؛ دردو بلات بخوره تو سر من برو كه خستگیاتو در کردم {-34-}{-25-}


لیلی
لیلی

قبلناپیگیری دیدگاه داشتیم

الانم فعاله؟؟؟{-36-}

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ