یافتن پست: #لیلا_مقربی

︶‿︶
︶‿︶
چه اهمیتی دارد!
امروز
چه روز از چه ماه و چه سالی ست...!
مهم
دوست داشتنِ توست..
︶‿︶
︶‿︶
کاش خدا
دستِ این اردیبهشت را بگیرد و ببرد.
هوایی می کند
دلی را که باید فراموش کند...
︶‿︶
︶‿︶
کاش خدا
دستِ این اردیبهشت را بگیرد و ببرد.
هوایی می کند
دلی را که باید فراموش کند...
︶‿︶
︶‿︶
اینجا رسم است!
دلشان برای کسی که هست،
تنگ نمیشود...!
باید نبود
باید رفت..!
︶‿︶
︶‿︶
حالِ بیدار شدن نیست !
با خیالِ تو باید
خوابید ؛
رویا دید ؛
صبح ارزانی مردم
دلِ من خوابِ تو را می‌خواهد ...
︶‿︶
︶‿︶
شاید عشق همین باشد
که من
دلتنگ وار
و دلتنگ وار
تنها به دوست داشتنت
اکتفا کنم...!
︶‿︶
︶‿︶
شاید عشق همین باشد
که من
دلتنگ وار
و دلتنگ وار
تنها به دوست داشتنت
اکتفا کنم...!
︶‿︶
︶‿︶
از آدم‌ها خاطره‌هایشان می‌ماند،
و از خاطره‌ها دلتنگی‌شان..!
︶‿︶
︶‿︶
این روزها به یاد آوردنت
به طور دلگیری
دائمی ست...!
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
غریبه است،
هر کسی جز تو در حوالیِ من..
لیلی
لیلی
در تنهاییِ هر کسی
حتما
پای خاطره‌ای در میان است...!


︶‿︶
︶‿︶
از آدم‌ها خاطره‌هایشان می‌ماند،
و از خاطره‌ها دلتنگی‌شان..!
︶‿︶
︶‿︶
این روزها به یاد آوردنت
به طور دلگیری
دائمی ست...!
︶‿︶
︶‿︶
بی‌رحم ترین معادله‌ی دنیاست!
که هر قدر بیشتر دوستش داشته باشی
کمتر می‌فهمد..!
︶‿︶
︶‿︶
و من هنوز در گیرودارِ نبودنت
دوست داشتنت را از یاد نبرده‌ام...!
صفحات: 4 5 6 7 8

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ