یافتن پست: #لیلا_مقربی

︶‿︶
︶‿︶
همه چیز را که نمی شود نوشت..!
بعضی دوستت دارم ها
فقط لب مرا میخواهد
و گوش تو را
که بی فاصله بگویم:
دوستت دارم..!
︶‿︶
︶‿︶
آوای صبح در صدای توست
شنیدنت مرا به‌ خیر ..
︶‿︶
︶‿︶
از آدم‌ها خاطره‌هایشان می‌ماند،
و از خاطره‌ها دلتنگی‌شان..!
︶‿︶
︶‿︶
بی‌رحم ترین معادله‌ی دنیاست!
که هر قدر بیشتر دوستش داشته باشی
کمتر می‌فهمد..!
︶‿︶
︶‿︶
و من هنوز در گیرودارِ نبودنت
دوست داشتنت را از یاد نبرده‌ام...!
︶‿︶
︶‿︶
همیشه آنکه دوستت دارد
منم؛
همیشه آنکه نمی‌داند
تویی..!
︶‿︶
︶‿︶
عشق
گاهی لبخند می‌شود
روی لبت؛
گاهی دلتنگی می‌شود
می‌افتد به جانت..
︶‿︶
︶‿︶
در تنهاییِ هر کسی
حتما
پای خاطره‌ای در میان است...!
︶‿︶
︶‿︶
و یک روز
دلت
برای تمامِ خاطره‌هایی که نساختی
خواهد سوخت..!
︶‿︶
︶‿︶
تا عشق نیاید
جمعه حالش نگران است
︶‿︶
︶‿︶
تمامِ روز می‌شود به تو فکر کرد
و تنها نبود..!
︶‿︶
︶‿︶
این روزها به یاد آوردنت،
به طور دلگیری دائمی ست...!
︶‿︶
︶‿︶
یک طرف رویای توست
یک طرف اندوهِ من؛
آن طرف عشقی که سرد است،
این طرف دردی که گرم...!
︶‿︶
︶‿︶
چه اهمیتی دارد!
امروز
چه روز از چه ماه و چه سالی ست...!
مهم
دوست داشتنِ توست..
︶‿︶
︶‿︶
کاش خدا
دستِ این اردیبهشت را بگیرد و ببرد.
هوایی می کند
دلی را که باید فراموش کند...
صفحات: 7 8 9 10 11

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ