یافتن پست: #متن_تنهایی

فیس بوک ایران
فیس بوک ایران
مردم فکر می کنند تنها بودن باعث ایجاد احساس تنهایی می شود اما فکر نمی کنم این باور درست باشد بلکه
زمانی که اطرافت با آدم های نادرست احاطه شود تنهاترین آدم در دنیا هستی

1 دیدگاه · 1400/03/19 - 12:00 13 +

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ