یافتن پست: #متن_خوب

برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

سرسخت باش تا در بلندترین طاقچه ی دل ها جای بگیری!وگرنه آسان که باشی فرشِ زیر پای آدم های نامهربان می شوی تا به راحتی از روی تمام خوبی هایت گذر کنند!500x499_1577450984276879.jpg

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ