یافتن پست: #معصومه_صابر

سمـــــا
سمـــــا
ادم چقدر خالی ست از خودش
وقتی پراست
از یاد کسی...


آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
••
‌نفس های مرا مگذار پای زندگی کردن!
بدنیا آمدن، هرگز دلیل زنده بودن نیست...

IMG_20220218_181122_190.jpg
آیلار دختری در مزرعه
آیلار دختری در مزرعه
و من ...
چه روزها مانده بودم
کنار او کـــه رفته بود . . .

ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
هر کجا باشی
بهار همانجاست
مثلِ قلبِ من...
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
‌من ميروم ...
و ڪليد اين خانه ى دلگير را ،
زير هيچ گلدانى نخواهم گذاشت !
دلتنگ ڪه شدى ،
آمدى نبودم ،
نگرد !
باران هرگز شبيه آنچه بود ،
به آسمان بر نميگردد...
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
مرا صدا بزن
با نام ِ کوچکم
مرا صدا بزن
که عشق همین است شاید
به آواز ِ باران و بهار
نام ِ کوچک ِ کسی را صدا بزنی...
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
امشب
به خوابم بیا!!
ابری در چشمهایم مانده
که بی شانه هایِ تو
نمی بارد..
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
هر لحظه بی تو
باران می گیردم در آغوش
یادم تو را همیشه
یادت مرا فراموش ...


ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
مرا دوره کن گاهی
شبیهِ آهنگ هایِ قدیمی
که بعد از سالها
هنوز هم در خاطرت مانده...
دلتنگِ توام
گاهی
یک گوشه بنشین
و مرا دوره کن.ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
ےدُخـترِمَــ؏ــمۘولے
‌من ميروم ...
و ڪليد اين خانه ى دلگير را ،
زير هيچ گلدانى نخواهم گذاشت !
دلتنگ ڪه شدى ،
آمدى نبودم ،
نگرد !
باران هرگز شبيه آنچه بود ،
به آسمان بر نميگردد...
︶‿︶
︶‿︶
مرا صدا بزن
با نام ِ کوچکم
مرا صدا بزن
که عشق همین است شاید
به آواز ِ باران و بهار
نام ِ کوچک ِ کسی را صدا بزنی...
︶‿︶
︶‿︶
امشب
به خوابم بیا!!
ابری در چشمهایم مانده
که بی شانه هایِ تو
نمی بارد..
︶‿︶
︶‿︶
هر کجا باشی
بهار همانجاست
مثلِ قلبِ من...
︶‿︶
︶‿︶
‌من ميروم ...
و ڪليد اين خانه ى دلگير را ،
زير هيچ گلدانى نخواهم گذاشت !
دلتنگ ڪه شدى ،
آمدى نبودم ،
نگرد !
باران هرگز شبيه آنچه بود ،
به آسمان بر نميگردد...
︶‿︶
︶‿︶
‌من ميروم ...
و ڪليد اين خانه ى دلگير را ،
زير هيچ گلدانى نخواهم گذاشت !
دلتنگ ڪه شدى ،
آمدى نبودم ،
نگرد !
باران هرگز شبيه آنچه بود ،
به آسمان بر نميگردد...
صفحات: 1 2 3

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ