یافتن پست: #کنند

majid
majid
دلــــــــــم می خواهد از دید بعضی آدمــــــــــها پنهان بمانم...
آدمــــــــــهایی که مــــــــــدام توی زندگیت ســــــــــرک میکشند !
و با ژست صمیمیت،
داشته هایت را می شــــــــــمارند!
احساساتت را خط کشی میــــــــــکنند!
اشتباهاتت را سر زنش میــــــــــکنند!
به چیزهایی که خود ندارند، حســــــــــادت میکنند!
دست می گذارند روی نقطه ضعف هایت و آنها را بزرگــــــــــتر میکنند !
هر کاری که لازم باشد می کنند تا تو را کوچک و بی رنگ و کــــــــــدر نشــــــــــان دهند...
این آدمها آینه نیستند....
"خورده شیشه اند...!!!
دیدگاه · 1400/10/21 - 09:48 3 +
برکه(فرشته)
برکه(فرشته)

آیا کارمندان خود را می‌شناسید؟

روزی مدیر یکی از شرکت‌های بزرگ در حالی‌که به سمت دفتر کارش می‌رفت چشمش به جوانی افتاد که در کنار دیوار ایستاده بود و به اطراف خود نگاه می‌کرد.
جلو رفت و از او پرسید: شما ماهانه چقدر حقوق دریافت می‌کنی؟
جوان با تعجب جواب داد: ماهی دوهزار دلار.
مدیر با نگاهی آشفته دست به جیب شد و از کیف پول خود شش هزار دلار را در آورده و به جوان داد و به او گفت: این حقوق سه ماه تو، برو و دیگر اینجا پیدایت نشود، ما به کارمندان خود حقوق می‌دهیم که کار کنند نه اینکه یک‌جا بایستند و بی‌کار به اطراف نگاه کنند.
جوان با خوشحالی از جا جهید و به سرعت دور شد. مدیر از کارمند دیگری که در نزدیکی‌اش بود پرسید: آن جوان کارمند کدام قسمت بود؟
کارمند با تعجب از رفتار مدیر خود به او جواب داد: او پیک پیتزافروشی بود که برای کارکنان پیتزا آورده بود.
majid
majid
عشق که ادعا ندارد،
همین که به نگاهی
که نیست؛
به صدایی که دیگر
درگوش نمی پیچد،
و دستانی که لمست نمی کنند
وفاداری خودش عشق است،
عشق یعنی تعهد
یعنی اثبات نه ادعا

دیدگاه · 1400/10/20 - 14:22 6 +
majid
majid
اگر موفق شدید به کسی خیانت کنید، آن شخص را احمق فرض نکنید؛ بلکه بدانید او خیلی بیشتر از آنچه لیاقت داشته اید ، به شما اعتماد کرده است.

انسان ها به میزان حقارتشان توهین می کنند!
به میزان فرهنگشان عشق می ورزند!
و به میزان کمبود هایشان،آزارت می دهند!

هر چه حقیرتر باشند بیشتر توهین میکنند تا حقارتشان را جبران کنند!

هر چه فرهنگشان غنی تر باشد، بیشتر به دیگران عشق میدهند!

و هر چه هویتشان عمیق تر باشد
محترمانه تر رفتار میکنند!

"به اندازه درکشان میفهمند و به اندازه شعورشان به باورها و حرف هایشان عمل میکنند"
دیدگاه · 1400/10/19 - 10:06 2 +
majid
majid
بسیارند افرادی که در قسمت نخست عمرشان سلامتی خود را صرف به دست آوردن پول می‌کنند و در قسمت آخر پول به دست آمده را خرج به دست آوردن سلامتی از کف رفته می‌کنند! آن‌ها اینگونه پول و سلامتی خود را به هدر می‌دهند...
دیدگاه · 1400/10/19 - 09:28 2 +
مهدی مهدوی
مهدی مهدوی
خاطرات را باید سطل سطل ازچاه زندگی بیرون کشید . . .
خاطرات نه سر دارند و نه ته . . .
بی هوا می آیند تا خفه ات کنند . . .
میرسند گاهی وسط یک فکر . . .
گاهی وسط یک خیابان . . .
سردت می کنند ، داغت میکنند . . .
رگ خوابت را بلدند ، زمینت می زنند . . . !
خاطرات تمام نمی شوند . . .
Ali Zand Vakili - Lalaei 128.mp3 · 3.9MB
دیدگاه · 1400/10/18 - 18:25 5 +
majid
majid
دود اگر بالا نشیند کسر شان شعله نیست
جای چشم ابرو نگیرد گرچه او بالا تر است

شصت وشاهد هر دو دعوای بزرگی می کنند
پس چرا انگشت کوچک لایق انگشتر است

آهن وفولاد از یک کوره می آیند برون
آن یکی شمشیر گردد،دیگری نعل خر است

گر ببینی نا کسان بالا نشینند صبر کن
روی دریا کف نشیند قعر دریا گوهراست

2obnybpa7ojog5ry88.gif
دیدگاه · 1400/10/18 - 12:40 1 +
علیرضا
علیرضا

خانواده فقط ارتباط خونی نیست. خانواده کسانی هستند که شما را همان طوری که هستید، قبول میکنند. کسانی که برای دیدن لبخند شما هر کاری انجام می دهند، و دوستتان دارند فارغ از هرچه هستید.

راز یک خانواده خوشبخت این است که اعضای خانواده یاد گرفته اند که به یکدیگر عشق بورزند

دیدگاه · 1400/10/18 - 10:20 5 +
علیرضا
علیرضا

ما یه اصل و نصب در گردش دوران

زراست خون می‌خورد تیغی که صاحب جوهر است

دود اگر بالا نشیند کسر شأن شعله نیست

جای چشم ابرو نگیرد اگرچه او بالاتر است

شصت و شاهد هردو دعوای بزرگی می‌کنند

پس چرا انگشت کوچک لایق انگشتر است؟

گر بیینی ناکسان بالا نشینند صبر کن

علیرضا
علیرضا
بگذار روح من از قلبم لبخند بزند و قلبم از چشمانم لبخند بزند، تا خنده های از ته دل من قلب های ناراحت را خوشحال کنند.
دیدگاه · 1400/10/16 - 22:16 4 +
majid
majid
بعد از رفتنش
خوب باش،
یک خوب مطلق
بگذار مردم شهر
حال خوبت را
هر روز
در گوشش زمزمه کنند
دیدگاه · 1400/10/15 - 14:10 3 +
majid
majid

بسیارند افرادی که در قسمت نخست عمرشان سلامتی خود را صرف به دست آوردن پول می‌کنند و در قسمت آخر پول به دست آمده را خرج به دست آوردن سلامتی از کف رفته می‌کنند! آن‌ها اینگونه پول و سلامتی خود را به هدر می‌دهند...

دیدگاه · 1400/10/15 - 10:18 4 +
majid
majid
انسانها به میزان حقارتشان توهین میکنند،

به میزان فرهنگشان عشق میورزند,

به میزان هویتشان به دیگران احترام می گذارند

و به میزان کمبودشان آزارت میدهند....!

دکتر احمد حلت
دیدگاه · 1400/10/15 - 09:51 3 +
majid
majid
عده کمی زندگی میکنند
مابقی فقط زنده ایم ...
1578687187135601_large.jpg
دیدگاه · 1400/10/14 - 15:07 4 +
majid
majid
ای جام به هم ریخته، صد بار نگفتم،
با سنگدلان یار مشو٬ میشکنندت؟

View-feelings-with-photos-2-10.jpg
دیدگاه · 1400/10/14 - 13:39 2 +
صفحات: 1 2 3 4 5

تفکیک

جستجو برای
نوع پست
توسط در گروه تاریخ